Oppimisen haasteet luomuvihannesviljelyssä

5.5.2004
Luonnonmukaisen vihannesviljelyn kehittämisongelmia ja oppimishaasteita tarkastellaan agroekologian väitöskirjatutkimuksessa. Kahden eri taustoista luonnonmukaiseen vihannesviljelyyn siirtyneen tilan toiminnan ja käytäntöjen analyysin avulla on paikannettu tilanteisia oppimishaasteita, ja tulkittu niitä suhteessa Suomen maa- ja puutarhatalouden ja luomuviljelyn kehitykseen.

Oleelliset oppimishaasteet liittyvät yhtäältä luonnonvarojen käyttöön ja toisaalta viljelijöiden ulkopuolisiin suhteisiin. Luonnonvarojen käytön osalta keskeinen kysymys on, kehitetäänkö luomuvihannesviljelyä ekologiseen ja kestävään vai intensiiviseen suuntaan. Tärkeimmät suhteet ovat markkinointi-, hallinto- ja ns. luomusuhteet, jotka ovat enimmäkseen toisia luomuviljelijöitä ja -neuvojia. Tulosten perusteella väitöskirjassa on kehitetty oppimisvälineitä, joita voidaan soveltaa keskusteltaessa ja pohdittaessa luomutuotannon kehittämisen suuntia.

Seppänen, L. 2004

Oppimisen haasteet luomu-vihannesviljelyssä

Learning challenges in organic vegetable farming. An activity-theoretical study of on-farm practices. University of Helsinki, Institute for Rural Research and Training. Publications 1. 145 p.

Tiivistelmä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/221341