Niukkojen tuotantopanosten kotieläinjalostusta kehitetään

Lowinput Breeds on vuoden 2009 lopulla käynnistynyt EU-rahoitteinen tutkimushanke, jossa tavoitteena on parantaa kotieläinten terveyttä ja tuotteiden laatua kehittämällä kotieläinten jalostusta ja hoitostrategioita niukkojen tuotantopanosten tuotantojärjestelmissä ja luomutuotannossa. Hanke liittää yhteistyöhön 21 organisaatiota Euroopasta ja muualta.

Hanke on 5-vuotinen ajoittuen vuosille 2009 - 2014, jota rahoitetaan EU 7. puiteohjelmasta. Hankkeeseen osallistuu15  tutkimuslaitosta ja 6 yrityssektorin toimijaa 15 maasta. Osallistujat tulevat sekä Euroopasta että Tunisiasta, Uudesta Seelannista, Kanadasta ja Brasiliasta. Hankkeessa paneudutaan maidon-, naudanlihan-, lampaanlihan ja lampaanmaidon, sianlihan- sekä kananmunien ja siipikarjanlihan tuotannon kysymyksiin. Hanketta koordinoi Newcastlen yliopisto yhteistyössä sveitsiläisen FIBL-tutkimuslaitoksen kanssa.

Ko­tie­läin­ja­los­tus­ta luo­muun

- Uudemmat tutkimukset osoittavat, että intensiiviseen tuotantoon jalostetuilla kotieläimillä ei ole riittävässä määrin sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä niukoilla tuotantopanoksilla ja luomutuotannossa. Esimerkki tällaisesta ominaisuudesta on kestävyys. Näin sanoo hankkeen koordinaattori professori Carlo Leifert Newcastlen yliopistosta.

Nykyisin on käynnissä vain harvoja jalostusohjelmia, jotka soveltuvat laajaperäiseen laiduntamiseen tarkoitettujen nautojen tai kanojen ulkokasvatukseen soveltuvan eläinaineksen jalostukseen.

Hankkeessa kehitetään integroituja jalostusohjelmia ja hoitostrategioita maidon-, lihan- ja kananmunatuotantoon. Tavoitteena on parantaa kotieläinten terveyttä ja tuotteiden laatua, sekä kotieläinten tuottavuutta ja tehokkuutta niukkojen tuotantopanosten järjestelmissä ja luomutuotannossa.

www.lowinputbreeds.org