Luonnonvarojen kulutus ylitti luonnon kantokyvyn 27.9.2011

Syyskuun 27. päivästä 2011 alkaen ihmiskunta elää yli varojensa, kuluttaen luonnonvaroja ja päästäen ilmakehään hiilidioksidia enemmän kuin maapallo pystyy vuodessa tuottamaan ja sitomaan. Laskelma perustuu yhdysvaltalaisen Global Footprint Networkin mittauksiin.
Eko­lo­gi­nen ja­lan­jäl­ki

Global Footprint Network -tutkimuslaitoksen vuosittain laskema ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, miten suuri määrä maa- ja merialueita tarvitaan tuottamaan luonnonvarat, joita ihmiskunta tarvitsee elintasonsa ylläpitämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen sitomiseen. Maailman ylikulutuspäivänä (Earth Overshoot Day) ihmiskunnan tarpeet ylittävät ekosysteemien kyvyn tuottaa luonnonvaroja, käsitellä jätteitä ja ihmisen tuottamia päästöjä. Loppuvuosi eletään niin sanotusti velaksi.

Ihmiskunnan hyvinvointi perustuu viime kädessä ekologisten järjestelmien kykyyn tuottaa ekosysteemipalveluita. On tärkeää tietää, elämmekö luonnon sietokyvyn rajoissa ja voivatko tulevat sukupolvet tyydyttää tarpeensa kuten me, ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ympäristöministeriöstä sanoo.

Ekologisen jalanjäljen lisäksi on tärkeää tarkastella koko ajan kasvavaa hiilijalanjälkeä. Luonnonvarojen kestävämmän käytön lisäksi on lisättävä ponnistuksia myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ris­ti­rii­ta kes­tä­mä­tön

”Ristiriita luonnon kantokyvyn ja elintapamme edellyttämien luonnonvarojen käytön välillä on kestämätön. YK:n arvioiden mukaan maailman väkiluku saavuttaa lokakuun lopussa seitsemän miljardia. Kysymys siitä, kuinka löydämme kestävämpiä tapoja ylläpitää elintasoamme myös tulevaisuudessa, on yhä polttavampi”, Rouhinen jatkaa.

Viime vuonna ylikulutuspäivä osui elokuun loppupuolelle. Muutos ei kuitenkaan kerro suunnasta kohti kestävämpää luonnonvarojen käyttöä, vaan tarkentuneista tutkimusmenetelmistä. Keskimäärin ylikulutuspäivä on aikaistunut kolmella vuorokaudella vuosittain.

Euroopassa Suomi on Ruotsin ja Latvian ohella maa, jonka kulutus pysyy biokapasiteetin rajoissa. Talous on kuitenkin avoin ja vientiin sitoutuneet luonnonvarat ja kasvihuonekaasupäästöt kuormittavat luontopääomaa. Suomen vientiteollisuuden ekologinen jalanjälki onkin suurempi kuin maamme biokapasiteetti. Jos jokainen ihminen jättäisi suomalaisen ekologisen jalanjäljen, tarvittaisiin useampi maapallo.

”Maailman ylikulutuspäivä korostaa ihmiskunnan yhteistä haastetta: uusiutuvat luonnonvarat ovat yhteinen oikeus, ei minkään maan omaisuutta. Meidän on löydettävä kulutustaso, joka olisi jokaisen maapallon kansalaisen saavutettavissa, jos resurssit jaettaisiin tasan”, ympäristöneuvos Sauli Rouhinen sanoo.

Fak­ta: Maa­il­man yli­ku­lu­tus­päi­vä

Ekologinen jalanjälki on kattavin käytettävissä oleva mittari, jolla voidaan arvioida ihmiskunnan kokonaiskulutuksen ja maapallon ekosysteemien tuottokyvyn suhdetta.

Vuosittainen ylikulutuspäivä on päivä, jolloin ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on kuluttanut kaikki uusiutuvat luonnonvarat, joita maapallo pystyy vuoden aikana tuottamaan.

Jopa puolet ekologisesta jalanjäljestä koostuu hiilijalanjäljestä. Ekosysteemin käsittelykyvyn ylittävät kasvihuonepäästöt päätyvät ilmakehään ja vauhdittavat ilmastonmuutosta.

Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti nykyisen elintason ylläpitämiseen tarvittaisiin 1,35 maapalloa.

Global Footprint Network

27.9.2011