Luomuvalvonta siirtymässä satelliittiaikaan?

Euroopan Avaruusvirasto (ESA) on mukana hankkeessa, jossa kehitetään luomupeltojen satelliittivalvontaa kuvaustekniikan avulla, kertoo SpaceRef.

Väärävärikuvaustekniikan avulla pystytään jo tunnistamaan monia tekijöitä, joiden perusteella luomukasvusto voidaan erottaa tavanomaisesta. Mittareita ovat mm valon eri värien heijastuminen kasveista, satoennusteet ja kasvustojen tiheydet. Alustavissa tutkimuksissa on käytetty viidestä eri satelliitista otettuja valokuvia.

Ava­ruus­vi­ras­to ja luo­mu­val­von­ta yh­teis­työs­sä

Euroopan Avaruusvirasto ESA tekee tätä tutkimustyötä yhteistyössä luomuvalvontaorganisaatio Ecocertin kanssa satelliittivalvonnan kehittämiseksi luomuviljelyyn sopivaksi. Havaintojen tekoa avaruudesta käsin voidaan jo käyttää monilla muilla alueilla hyväksi.

Sa­tel­liit­ti­ku­vat hyvä luo­mu­val­von­nan apu­vä­li­ne

Tähän mennessä menetelmää on testattu luomusyysvehnällä ja luomumaissilla. Tulokset ylittivät tutkijoiden ennakko-odotukset. Satelliittikuvien perusteella pystyttiin tunnistamaan luomupellot tavanomaisista 80-100 prosentin tarkkuudella, kertoo Pierre Ott Ecocert-järjestöstä.

Menetelmää tullaan nyt kehittämään edelleen, jotta siitä saadaan käytäntöön soveltuva luomukasvinviljelyn valvonnan apuväline.

Satelliiteista tapahtuvaa luomuvalvontaa kehitetään osana ESA:n Earth Observation Market-hanketta. Mukana ovat ESA:n lisäksi mm belgialainen Liegen yliopisto, Keyops ja VISTA luomuvalvontajärjestö Ecocertin ohjauksessa.

Lähde:
European Space Agency

Kirjoittaja

Jukka Rajala

30.9.2011