Luomutilat työllistävät kolmannesta enemmän kuin tavanomaiset Britanniassa

1.9.2006
Organic works (Luomutyöt) –raportti osoittaa, että luomumaatalous jarruttaa maatalouden työvoiman vähenemistä Britannian elintarviketuotannossa.

Essexin yliopiston Soil Assosiation -järjestölle tekemä tutkimus on ensimmäinen luomumaatalouden työvoimatutkimus. Raportin mukaan Britannian luomumaatilat tarjoavat enemmän työpaikkoja maatilaa kohti kuin tavanomaiset tilat. Luomuviljelijät ovat myös tavanomaisia viljelijöitä nuorempia. He ovat yritteliäämpiä kehittämällä esimerkiksi vihannesten ja hedelmien laatikkomyyntiä ja tilalla tapahtuvaa jatkojalostusta. Näin heidän myymänsä ruoan lisäarvo on noussut merkittävästi.

Uusi tutkimus osoittaa, että työvoiman määrä maatilalla on terveen ja elinvoimaisen tilamallin positiivinen mittari. Nykyaikainen maatalous voi olla tehokasta, ja samalla se voi parantaa työllisyyttä. Maatalouden työvoima tarjoaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia ja pitkän aikavälin ruokaturvallisuuden etuja yhteiskunnalle kokonaisuutena. Luomumaatalous ei ainoastaan lisää työllisyyttä maataloudessa, vaan se on myös taloudellisesti kilpailukykyinen, ja sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä tuotantomuoto.

Luomumaatalous tarjoaa työtä 32 % suuremmalle joukolle työntekijöitä kuin tavanomaiset tilat.

Jos kaikki Britannian maatilat siirtyisivät luomuun, niin maatalouteen syntyisi 93 000 uutta työpaikkaa.

Luomumaatalous kiinnostaa tavanomaista nuorempia ihmisiä. Luomuviljelijöiden keski-ikä on seitsemän vuotta tavanomaisia alempi eli 49 vuotta, kun tavanomaisten viljelijöiden keski-ikä on 56 vuotta.

Luomuviljelijöistä 31 % oli tullut maatalousalalle maatalouden ulkopuolelta, ja tavanomaisista viljelijöistä 21 %.

Luomutiloilla tilakohtainen jatkojalostus, suoramyynti ja tuotteiden jakelu on paljon tavanomaista yleisempää rakentaen luottamusta ja hyviä suhteita viljelijöiden ja kuluttajien välille.

Maatalous- ja maaseutupolitiikasta päättäjien tulisikin suhtautua luomumaatalouden kehittämiseen nykyistä vakavammin myös koko maaseudun kehittämisen näkökulmasta.

https://www.soilassociation.org/

Teksti: Jukka Rajala