Luomun koulututustarjontaa selvitetty

Luomualkutuotantoa voi Suomessa opiskella kaikilla koulutusasteilla. Tarjolla on erilaajuisia luomukursseja, virtuaaliluomutiloja sähköisinä oppimisympäristöinä, korkea-asteen sivuainekokonaisuus, luomupainotteinen puutarhatalouden ammatillinen perustutkinto sekä aiheen käsittelyä muussakin opetuksessa kuin varsinaisilla luomukursseilla. Ruokaketjun muita vaiheita opetetaan luomun näkökulmasta vähemmän.

Luomun koulutustarjontaa Suomessa selvitettiin kevätkaudella 2014 Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen -hankkeessa, jota rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö elintarvikeketjun kehittämisvaroista (Laatuketju). Työ tehtiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa. 

Luomualkutuotantoa voi Suomessa opiskella jossain määrin kaikilla koulutusasteilla osassa Suomen ammattiopistoja, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Ruokaketjun muita vaiheita, kuten elintarviketuotantoa ja kauppaa, opetetaan luomun näkökulmasta vähemmän. Kaiken kaikkiaan tarjolla on erilaajuisia luomukursseja, virtuaaliluomutiloja sähköisinä oppimisympäristöinä, korkea-asteen sivuainekokonaisuus, luomupainotteinen puutarhatalouden ammatillinen perustutkinto sekä aiheen käsittelyä muussakin opetuksessa kuin varsinaisilla luomukursseilla.

Opetuksen määrää ja sisältöjä olisi kuitenkin vielä varaa laajentaa sekä pyrkiä saamaan aihetta entistä vahvemmin opetukseen mukaan läpäisyperiaatteella esimerkiksi opettajien luomuosaamista vahvistamalla.

Luomualan koulutusta keski- ja korkea-asteilla selvitettiin kevätlukukaudella 2014 Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen -hankkeessa, jota rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö elintarvikeketjun kehittämisvaroista (Laatuketju). Työ tehtiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.

Luomun koulutuksesta eri koulutusasteilla voi tarkemmin lukea oheisesta liitteestä. Sieltä löytyy myös karttalinkki, jonka kautta pääsee tarkastelemaan luomukoulutusten järjestäjätahojen maantieteellistä sijoittumista. Liitteen lopussa kerrotaan myös muutama esimerkki luomun koulutuksesta ulkomailla.

Ra­port­ti

Ritva Mynttinen: LUOMUN KOULUTUSTA SUOMESSA JA ULKOMAILLA KEVÄÄLLÄ 2014

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Mynttinen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, ritva.mynttinen@helsinki.fi