Luomumaidon rasva terveydelle edullista

Maidon rasvan koostumusta tutkittiin kahden vuoden aikana Britanniassa keräämällä maitonäytteet vähittäiskaupassa myytävistä maidoista.

Newcastlen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 22 eri tuotemerkin tuotteita, joista 10 oli luonnonmukaisesti tuotettuja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tuotantomenetelmän ja vuodenajan vaikutusta kulutusmaitojen rasvan koostumukseen. Luomumaidossa oli enemmän terveydelle edullisia rasvahappoja.

Tu­lok­set

Tulosten mukaan kulutusmaitojen rasvan laadussa oli suurta vaihtelua. Luomumaidossa oli enemmän terveydelle edullisia rasvahappoja kuin tavanomaisessa maidossa. Tulokset olivat yhdenmukaisia aikaisempien luomu- ja tavanomaisilta tiloilta kerätyistä maitonäytteistä tehtyjen tutkimusten kanssa.

Monityydyttymättömiä rasvahappoja oli luomumaidossa keskimäärin 39,4 g/kg ja tavanomaisessa maidossa 31,8 g/kg eli 23 prosenttia enemmän.  Konjukoitujen linolihappojen cis-9 ja trans-11 määrät olivat luomumaidossa 7,4 g/kg ja tavanomaisessa maidossa 5,6 g/kg eli 32 prosenttia enemmän. α-linoleenihappoja oli luomumaidossa 6,9 g/kg ja tavanomaisessa maidossa 4,4 g/kg eli 57 prosenttia enemmän rasvahappojen kokonaismäärästä laskettuna. Lisäksi luomumaidon n-3 -rasvahappojen suhde n-6-rasvahappoihin oli tavanomaista maitoa parempi.

Ras­van laa­tuun vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä

Rasvan laatu oli vahvasti riippuvainen tuotantomenetelmästä ja vuodenajasta sekä vuodesta. Kuten aikaisemmissa tilatason tutkimuksissa todettiin, ero luomumaidon ja tavanomaisen maidon rasvan laadussa oli suurempi kesällä kuin talvella.

Suuret vuosivaihtelut saattavat johtua erilaisista sääolosuhteista, jotka vaikuttavat rehujen saatavuuteen ja laatuun sekä lehmien syömien rehujen määriin. Sääsuhteiden vaihtelun vaikutus tulisi ottaa huomioon sekä rehujen tuotannossa että lypsylehmien hoidossa, jotta maidon rasvan laatu voitaisiin pitää vakaana. Myös eri meijerien maidon rasvan laadussa oli merkittäviä eroja.

Joh­to­pää­tök­set

Mikäli ilmastonmuutos toteutuu, on lehmien ruokinnassa kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota rehujen laatuun (esim. ruokintaan mukaan nykyisin käytettävien rehujen lisäksi myös terveellisiä öljyjä sisältäviä öljykasvien siemeniä).

Tutkimus osoitti myös lypsylehmien nurmirehuvaltaisen ruokinnan edulliseksi maidon rasvan laadun kannalta. Luomumaidontuotannossa lehmien rehuvaliossa tulee olla nurmirehua vähintään 60 prosenttia kokonaiskuiva-aineen syönnistä.

Lähde:

Butler, G.,Stergiadis, S., Seal, C., Eyre, M. & Leifert, C. 2011. Luomu- ja tavanomaisen kulutusmaidon rasvan laatu Luoteis-Englannissa. Fat composition of organic and conventional retail milk in northeast England. Journal of Dairy Science, Vol 94, Issue 1, January 2011, Pages 24-36.