Luo­mua os­ta­vat syö­vät ja elä­vät ter­veel­li­sem­min

Luomutuotteiden käyttäminen ja elintavat ovat yhteydessä toisiinsa. Luomuelintarvikkeita ostavat kuluttajat syövät terveellisemmin ja noudattavat paremmin terveellisiä elintapoja kuin ei-luomuruokaa ostavat kuluttajat. Nämä tulokset ilmenevät laajasta saksalaistutkimuksesta.
Tut­ki­muk­sen tu­lok­sia

Noin 14 200 kuluttajaa piti kansallisessa kulutuskäyttäytymistä koskevassa tutkimuksessa tarkkaa kirjaa ostokäyttäytymisestään. Tutkimus tehtiin Max Rugner-Instituutissa osana kansallista luomututkimusohjelmaa.

Luomutuotteita ostavat käyttivät enemmän hedelmiä ja kasviksia sekä vähemmän lihaa ja lihatuotteita kuin ei-luomuruokaa ostavat kuluttajat. Luomua syövät käyttivät myös vähemmän makeisia ja virvoitusjuomia. Luomutuotteita ostavat tupakoivat vähemmän ja liikkuvat enemmän kuin ne, jotka eivät osta luomutuotteita. Luomutuotteita ostavia on kaikissa sosiaaliryhmissä. Runsaasti luomutuotteita ostavia löytyy Saksassa runsaasti myös alimmista tuloluokista.

Nuorien kuluttajien ryhmässä (18 - 24 v) luomutuotteita ostavia oli puolet ei-luomutuotteita ostavien osuudesta. Runsaasti luomua ostavista puolet on yli 50–vuotiaita.

Luomutuotteita ostavat tuntevat itsensä ei-luomutuotteita ostavia useammin „hyvin terveiksi“ tai „terveiksi“.

Luomutuotteita ostavista 39 prosenttia osoitti „hyvää ravitsemustietämystä“ ja ei-luomutuotteita ostavista vain 23 prosenttia. Runsas kolmannes ei-luomutuotteita ostavista ei ole lainkaan kiinnostuneita ravitsemusasioista. Luomutuotteita ostavissa heitä oli puolet vähemmän.

Tutkimus tehtiin Max Rubner-Instituutissa professori Ingrid Hoffmanin johdolla. Tutkimus sai rahoituksen Saksan liittovaltion luomututkimusohjelmasta.

Lähde:

Data interpretation based on the German National Nutrition Survey II (NVS II): An integrative analysis of behavioral and lifestyle-related factors for organic food consumption. Runs 2009 – 2010. Hoffmann, Prof. Dr. Ingrid, Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, D-Karlsruhe.

Lisätietoja (saksaksi ja englanniksi)

Homepage der Nationalen Verzehrstudie

Tiedote (saksaksi)

Pressemitteilung auf der MRI-Homepage

Kirjoittaja

Jukka Rajala

13.10.2010