Katsomme kokonaisuutta – Itävallan luomuviljelijöiden kampanja

Itävallan luomuviljelijöiden kattojärjestö Bio-Austria vetää tiedotuskampanjaa, jonka mottona on ”Katsomme kokonaisuutta”. Kampanja alkoi keväällä 2010. Kampanjan avaajana toimi kvanttifyysikko, vaihtoehto- ja Nobelpalkinnon saannut professori Hans Peter Duerr.

Itävallanlaajuinen, kolmivuotisen kampanjan tarkoitus on tehdä julkisuudessa tunnetuksi, että luomuviljelijät tuottavat monipuolisia suorituksia koko yhteiskunnalle. Halutaan kaikkien kiinnittävän huomiota siihen, että luomussa on kyse kokonaisuudesta. Kampanjan aluksi levitettiin suuria seinäjulisteita ja kuultokuvia luomutiloille kaikkien nähtäville. Samanaikaisesti on levitetty sanomaa, että luomuviljelijät katsovat kokonaisuutta.

Kuluttajille levitetään toisaalta tietoa monimuotoisten tiedotusmateriaalien avulla luomumaataloudesta ja sen tuottamista eduista, toisaalta kuluttajille tarjotaan mahdollisuuksia itse kerätä kokemusperäistä tietoa esimerkkiluomutiloilta. Kuluttajat ovat myös osa tätä kokonaisuutta!

Luomutilojen seinille, tilamyymälöihin ja pelloille pystytettyjen julisteiden lisäksi, juliste näkyy erilaisia markkinatapahtumissa ja messuilla. Luomupuuvillasta on painatettu myös kestäviä kauppakasseja, joihin on painettu kampanjan julistekuva.

Aihetta tukeva valokuvakilpailu järjestettiin osavaltioittain. Jokainen alue valitsi kilpailukuvista parhaat valokuvat tukemaan kampanjaa jatkossa. Kilpailu sai erittäin runsaan suosion ja kilpailukuvat osoittivat suurta luovuutta.

Tiedotuskampanjan julisteen kuva korostaa maatalouden, Itävallan ja Euroopan olevan osa yhteistä maapalloamme ja täysin riippuvainen elonkehän toiminnoista ja toimintakuntoisena säilymisestä.

Bio-Austria

Katsomme kokonaisuutta – tiedotuskampanja

Katso kilpailukuvia

Teksti: Jukka Rajala