Glyfosaatti lisää Fusarium-sienitauteja vehnällä

14.9.2005
Glyfosaattiruiskutukset (Roundup) lisäsivät Fusarium-sienitauteja vehnän tähkissä. Tähän tulokseen tulivat kanadalaiset tutkijat nelivuotisen tutkimuksessa.

Vuosina 1999-2002 kerättiin viljelijöiden pelloilta yhteensä 659 näytettä Kanadan preeria-alueelta, jossa vehnää viljellään yli puolet vilja-alasta. Lisäksi kerättiin taustatiedot käytetystä viljelytekniikasta.

Ympäristötekijät olivat tärkein vaikuttava tekijä taudin esiintymiseen. Vuosivaihtelu oli suurta johtuen ennen kaikkea kasvukauden kosteusolosuhteista. Viljelytekniikasta glyfosaatti, muokkaustapa, esikasvi ja lajike vaikuttivat taudin runsauteen. Glyfosaatin käyttö oli merkittävin tekijä. Sen käyttö satovuonna tai edellisvuonna lisäsi merkittävästi tautia. Tauti oli sitä ankarampi, mitä lähempänä glyfosaatin ruiskutusaika oli. Kevennetyssä muokkauksessa ja suorakylvössä glyfosaatti lisäsi eniten tautia. Tutkimuksen rahoitti Saskatchewan maatalouden kehittämissäätiö.

Fusarium-sienet ovat merkittävä vehnän mikrobiologiseen laatuun ja tuoteturvallisuuteen vaikuttava tekijä, koska ne erittävät myrkyllisiä mykotoksiineja.

Lähde:
Fernandeza ym 2005. Crop Production Factors Associated with Fusarium Head Blight in Spring Wheat in Eastern Saskatchewan . Crop Science 2005 45: No. 5, p. 1908-1916
doi: 10.2135/cropsci2004.0197

Teksti: Jukka Rajala