Coop paras kestävän kehityksen edistäjä Ruotsissa

Coop, ICA, Volvo, Arla ja IKEA arvioitiin Ruotsin parhaiksi tuotemerkeiksi ympäristönsuojelun ja sosiaalisen vastuun kannalta. Parhaita sektoreita ovat päivittäistavarakauppa, päivittäistavaroiden valmistajat ja autonvalmistajat.

Nämä tulokset käyvät selville Ruotsin suurimmasta tuotemerkkien kestävyystutkimuksesta, Sustainable Brands, jossa kuluttajat saavat arvioida Ruotsin markkinoiden parhaat tuotemerkit kestävän kehityksen kannalta.

Tutkimuksessa lähes 3200 kuluttajaa vastasi kysymyksiin kuinka he arvioivat ympäristönsuojelun ja sosiaalisen vastuun kehittämistyön 151 tuotemerkin osalta 12 eri sektorilla.

Sustainable Brands-tutkimuksen tekevät Ruotsin tunnetuimmat alan tutkimuslaitokset yhdessä; medialan yritys IDG Research, johtamiskonsulointiyritys Relation Capital Partners AB ja tutkimuslaitos Novus Group International.

Sustainable Brands-tutkimuksen avulla luodaan mitattavia välineitä kestävän kehityksen työstä käytävään kommunikointiin. Sen avulla nostetaan kestävä kehitys yritysten toimintaan ensisijaisesti mahdollisuutena eikä uhkana. Kestävän kehityksen työlle tulee löytää merkittäviä taloudellisia tavoitteita, muutoin yritysten sijoituksista kestävään kehitykseen ei tule pitkäkestoisia.

Tutkimuksen perustana on 10 periaatetta, jotka löytyvät YK:n Global Compact-aloitteesta, ja jotka käsittelevät yrityksen vastuuta ympäristöstä, ihmisoikeuksia, työoikeuksia ja korruption vastaista toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että kehityskysymyksissä on tärkeää toimia ja keskustella yritystoiminnan lähtökohdista käsin.

Kyse ei ole tuotemerkin viherpesusta, vaan siitä, että uskalletaan keskustella asiasta ja että yritys ottaa asian vakavasti ja aidosti pyrkii muuttamaan toimintaansa. Esimerkiksi voittajayritys Coop on sertifioinnut kaikki myymälänsä KRAV-luomumyymälöiksi.

Tutkimuksessa ruotsalaisyritykset pärjäsivät selvästi paremmin kuin ulkomaiset yritykset. Tämä antaa kotimaisille yritykselle mahdollisuuksia mutta myös haasteita aseman säilyttämisestä.

Toinen asia on se, että kuluttajat arvioivat yrityksen kestävän kehityksen toimintaa yhä enemmän ostopäätöksiä tehdessään. Lähitulevaisuudessa tämän arvioidaan vaikuttavan entistä enemmän. Tämä korostaa sen tärkeyttä että yrityksen tulee ymmärtää että asiakkaiden käsitykset ovat keskeinen tekijä yrityksen liiketoiminnassa.

Sustainable Brands -sivusto

Teksti: Jukka Rajala