Antibioottiresistenssiä luomusiipikarjoissa tavanomaista vähemmän

Luonnonmukaisesti tuotetut kananmunat ja siipikarja ei sisällä tavanomaista enempää mikrobeja. Luomutuotetut tuotteet sisältävät sitä vastoin merkittävästi vähemmän antibiooteille resistenttejä mikrobeja. Tämä on luomusiipikarjaelintarvikkeiden selkeä etu kuluttajille. Tähän tulokseen on tultu Muenchenin yliopiston kotieläinhygienian laitoksen tutkimuksissa.
Va­paa eläin­ten liik­ku­mi­nen ja ul­koi­lu ei­vät li­sän­neet tau­di­nai­heut­ta­jia

Yliopiston eläinlääkärit tutkivat kymmenen luomutilaa ja kymmenen tavanomaista tilaa neljästi neljän kuukauden välein. Tavoitteena oli selvittää tuotantotavan vaikutuksia eläinten terveyteen ja tuotteiden laatuun.

Salmonellaa löydettiin kolmessa prosentissa ja listeriaa kahdessa prosentissa näytteitä. Näiden tautien yleisyys oli yhtä suurta sekä luomu- että tavanomaisilla siipikarjatiloilla. Yhdestäkään kananmunasta ei löydetty salmonellaa munan sisältä. Nämä eläinsairaudet eivät olleet yleisempiä luomutiloilla, vaikka näin onkin oletettu.

An­ti­bioot­ti­re­sis­tens­siä luo­mus­sa vä­hem­män

Tutkimuksessa selvitettiin myös taudinaiheuttajien herkkyyttä sekä eläinten että ihmisten sairauksien hoitoon käytettäville antibiooteille. Yhteensä tutkittiin 31 antibiootin vaikutusta. Luomutiloilla taudinaiheuttajissa esiintyi merkittävästi vähemmän resistenssiä antibiooteille. Näin antibioottien teho sairauksien hoitoon säilyy luomutuotannossa huomattavasti tavanomaista tuotantoa paremmin, sanoo tutkimuksen johtaja professori Johann Bauer Muenchenin yliopiston kotieläinhygienian laitokselta.

Tutkimuksen rahoitti Baijerin maatalous-, ympäristö- ja kuluttajasuojeluministeriö.

Lähteet:

Schwaiger ym. 2008. Comparative Analysis of Antibiotic Resistance Characteristics of Gram-negative Bacteria Isolated from Laying Hens and Eggs in Conventional and Organic Keeping Systems in Bavaria, Germany. Zoonoses Public Health. 55, 331-41.

Schwaiger ym. 2009. Comparative Analysis on Antibiotic Resistance Characteristics of Listeria spp. and Enterococcus spp. Isolated From Laying Hens and Eggs in Conventional and Organic Keeping Systems in Bavaria, Germany. Zoonoses Public Health.

Kirjoittaja

Jukka Rajala

18.2.2011