Alueellinen yhteistyö luomuviljelijäryhmässä edistää luomuviljelyä

Yhteistyö luomuviljelijäryhmässä edistää luomuviljelyä kartuttamalla tietoja ja taitoja, tehostamalla viljelykiertojen hyväksikäyttöä ja varmistamalla luomurehujen ja ravinteiden saatavuutta. Näin todetaan Hämeen ammattikorkeakouluopiskelija Erkki Aron tekemässä opinnäytetyössä (ylempi AMK).
Tut­kit­ta­vi­na kak­si vil­je­li­jä­ryh­mää

Aro tutki kahden varsinaissuomalaisen luomuviljelijäryhmän keskinäistä yhteistyötä ja alueellista vaikuttavuutta luomun näkökulmasta. Luomutuotanto on helpompaa luomuviljelijäryhmässä kuin yksin yrittäen. Yhteistyö luomuviljelijäryhmässä kartuttaa tietoja ja taitoja. Yhteistyön pohjana on hyvä keskinäinen sosiaalinen vuorovaikutus. Yhteistyöllä voidaan tehostaa viljelykiertoa, ravinteiden kierrätystä ja koneiden käyttöastetta. Yhteistyöllä voidaan myös ratkaista luomuviljelyn ongelmia ja ennen kaikkea parantaa kannattavuutta yhteistoimin löydetyillä ratkaisuilla.

Luo­mu­tuo­tan­toa li­sää yh­teis­työ­tä te­ke­mäl­lä

Luomutuotantoa voidaan lisätä ja vakiinnuttaa kannustamalla luomuviljelijöitä alueelliseen yhteistyöhön. Alueellinen yhteistyö sitouttaa viljelijät tiiviiksi yhteistyöryhmäksi, jossa tieto ja kokemus välittyvät. Innovatiivisuus lisääntyy verkottumalla. Luomuviljelijäryhmän luottamuksellinen ilmapiiri ja yhteiset arvot rohkaisevat ja innostavat viljelijöitä pohtimaan ratkaisuja monenlaisiin käytännön asioihin. Luomuviljelijäryhmän yhteistyö on vapaaehtoista ja avointa vuorovaikutusta, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Alueellisesta yhteistyöstä hyötyy ryhmän lisäksi myös ympäröivä luonto. Ympäristöhyötyjä saadaan muun muassa tehostuneen ravinteiden kierrätyksen ansiosta, esimerkiksi korjaamalla kasvinviljelytilan pellolta rehua eläimille ja vastaavasti palauttamalla eläintilalta lantaa ravinteina takaisin kasvitilan viljelykiertoon. Kasvitila hyötyy varmasta rehun ostajasta ja lannan toimittajasta ja eläintila puolestaan laadukkaan rehun luotettavasta toimittajasta. Molempien tilojen viljelykiertoa voidaan tehostaa, jotta viljelyala riittää paremmin kannattaville satokasveille. Alueellisuus on luomuviljelijäyhteistyössä logistiikan kannalta välttämätöntä.

Lähde:

Aro Erkki. Tuottava yhteistyö luomuviljelijäryhmässä – ihmettelystä innovaatioon! 2011. Opinnäytetyö HAMK.