Luomutietoverkon materiaalit

Luomutietoa uudella toimintamallilla - LuomuTIETOverkko -hankkeessa kehitettiin vuosina 2009 - 2011 kestävän maatalouden ja erityisesti luomualan osaamista verkostojen, uusien viestintävälineiden ja toimintatapojen avulla. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja rahoitti Hämeen ely-keskus Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta.

Materiaalit on suunnattu toimintaansa kehittäville luomuviljelijöille, luomuun siirtyville viljelijöille ja luomussa kehitetyistä tuotantomenetelmistä kiinnostuneille tavanomaisille viljelijöille.

Osa LuomuTIETOverkko -oppimateriaaleista (videot, esitykset, tietokortit) on tallennettu Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi). LuomuTIETOverkko-materiaalit löytyvät ja ovat haettavissa Aoe.fi-palvelun lisäksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä.

Hyvät käytännöt

Osaavat viljelijät ovat kertoneet LuomuTIETOverkolle kokemuksistaan. Tätä tietoa jaetaan tietoiskuissa, joihin on yhdistetty äänitykset ja niitä tukevat diat.

Kysymyksiä ja vastauksia luomusikatuotannosta

Tällä sivulla käsitellään kysymyksiä ja vastauksia sikojen ruokinnasta ja rehuista luomutuotannossa. Kysymyksissä käsitellään mm karkearehujen ruokintaa, säilörehun ruokintaa, emakon kuntoa ja ruokintaa sekä elintarviketeollisuuden sivujakeiden käyttöä ruokinnassa. Kysymyksiin vastaa luomusikatuotantoon laajasti perehtynyt neuvoja Katja Mahal.

Uutiset

Uutisia luomusta ja hyvistä luomukäytännöistä Suomesta ja maailmalta.

Asiantuntijat kertovat LuomuTIETOverkon tallennuksissa käytännön luomun kannalta hyödyllistä tutkimustietoa. Diaesityksiin on liitetty äänitykset.

LuomuTIETOverkon asiantuntijoiden diaesityksiä tarjotaan kouluttajien käyttöön ja itseopiskeluun.

LuomuTIETOverkon asiantuntijoiden laatimissa tietokorteissa kerrotaan tiiviisti ja käytännöllisesti olennaiset asiat tietystä teemasta tekstinä ja kuvina. Kortit julkaistaan pdf-muodossa ja ne toimivat sekä tulosteina että ruudulta katseltuina.

Luonnonmukainen maatalous -oppikirja on jaettu Avointen oppimateriaalien kirjastossa luvuittain pdf-tiedostoihin, joita voi ladata ja tulostaa vapaasti. Kirja sopii perusteokseksi esim.  viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden käyttöön.

Luonnonmukainen maatalous -oppikirja on tallennettu kappaleittain seuraavasti:

0. Esipuhe,  sisällysluettelo ja johdanto (12 s, 3,3 Mt)

1. Luonnonmukaisen maatalouden perusteet, Jukka Rajala (40 s, 0,4 Mt)

2. Maan viljavuus, Jukka Rajala (52 s, 1,6 Mt)

3. Viljelykierrot, Jukka Rajala (20 s, 0,5 Mt)

4. Ravinnekierrot ja ravinnehuolto luonnonmukaisessa viljelyssä, Jukka Rajala, Petri Leinonen, Ilmari Schepel (126 s, 1,7 Mt)

5. Kasvinsuojelu, Jukka Rajala, Anne Piirainen, Ilmari Schepel, Heikki Koskimies, Johanna Huikko (64 s, 0,6 Mt)

6. Peltokasvien luonnonmukainen viljely, Jukka Rajala (44 s, 0,7 Mt)

7. Puutarhakasvien luonnonmukainen viljely, Jukka Rajala ja Ritva Mynttinen (43 s, 1,1 Mt)

8. Luonnonmukainen kotieläintuotanto, Brita Suokas, Ulla Roiha ja Kristiina Dredge (32 s, 1,0 Mt)

9. Luomutuotteiden jatkojalostus ja markkinointi, Sampsa Heinonen, Marita Leskinen, Marja-Riitta Kottila,  Pekka Terhemaa (32 s., 0,3 Mt)

10. Luomutuotantoon siirtyminen ja talous, Jukka Rajala, Kauko Koikkalainen (34 s, 0,6 Mt)

Luonnonmukainen maatalous. 2006.  Rajala, J. (toim.).  Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, julkaisu no 80. ISSN 0786-8367.

Luomuviljelyn suunnittelu -opas on jaettu luvuittain pdf-tiedostoihin, joita voi ladata ja tulostaa. Se sopii syventäväksi tietolähteeksi esim.  viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden käyttöön luomuviljelyyn siirtymisen suunnittelussa. -Ja myös pitemmällä luomussa oleville viljelyn kehittämisen tueksi.

Luomuviljelyn suunnittelu - työohjeita on tallennettu kappaleittain seuraavasti:

0. Esipuhe ja sisällysluettelo

1. Siirtymisen suunnittelun lähtökohdat

2. Karjan määrä ja rehuntarve

3. Viljelykierron suunnittelu

3.1. Liite Viljelykiertosuunnitelmaesimerkki

4. Maan kasvukunnon hoidon suunnittelu

5. Lannoituksen ja ravinnehuollon suunnittelu

5.1, 5.2. Lannoitustarve ja lannoitustarpeen määritys

5.3. Tilan ravinnekierto ja ravinnetaseet

5.4. Lannanhoitosuunnitelma

5.5. Viherlannoituksen suunnittelu

5.6. Ravinnelähteet ja ravinnehuollon suunnittelu

5.7., 5.8. Kalkituksen ja hivenlannoituksen suunnittelu

6. Kasvinsuojelun suunnittelu

6. 1. Rikkakasvien hallinnan suunnittelu

6. 2. Kasvitautien ja tuholaisten hallinnan suunnittelu

Kirjallisuusluettelo

Luomuviljelyn suunnittelu. 2005.  Rajala, J. (toim.).  Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. ISSN  952-10-1095-9 (paperiversio) ja 978-952-10-6479-1 (PDF)

LuomuTIETOverkko tuo viljelijöille ja kaikille muillekin kiinnostuneille tutkimustietoa helposti tartuttaviksi ja tiiviiksi tehdyissä teksteissä.