Sikuri parantaa karjunlihan hajua ja sikojen terveyttä

7.10.2005 Syöttämällä lihasioille sikuria ennen teurastusta, voitiin karjunlihan epämiellyttävä maku ja haju ehkäistä eikä karjuporsaita tarvitse enää kastroida. Tähän tulokseen on tullut tanskalainen tutkijaryhmä.

Teurastuksessa on riski, että karjunruhoihin tulee epämiellyttävä haju ja maku. Ilmiön aiheuttaa mm. feromoni androstenonin ylituotanto sekä runsas skatolin määrä. Paha haju voidaan välttää kastroimalla karjuporsaat, näin saadaan 5-10 % karjunruhojen maku paranemaan. Vaihtoehtoisesti skatolin pitoisuuden alentaminen parantaa lihan makua myös naaraspuolisilla lihasioilla, joilla on taipumusta karjunhajun muodostumiseen.

Sikurin juuri sisältää inuliinia, joka vähentää skatolin muodostumista. Syöttämällä sikurin juuria viikon ajan ennen teurastusta voitiin välttää karjunhajun muodostuminen. Sikurin juurten osuudeksi riitti 10 % rehuannoksesta, jonka siat voivat haitatta syödä. Sikuri voidaan käyttää kuivattuna.

Sikuri ehkäisi myös eläinten sairastumista sikadysenteriaan sekä loisten aiheuttamia sairastumisia.

Luonnonmukaisessa tuotannossa eläinten ruumiinosien leikkaaminen halutaan välttää. Sikojen osalta sikurin syöttäminen tarjoaa merkittävän vaihtoehdon karjuporsaiden kastroimiselle.

Sikojen terveydenhuollossa sikuri osoittautui myös lupaavaksi uudeksi vaihtoehtoiseksi menetelmäksi.

Sikuria viljellään sokerijuurikkaan tapaan. Sen tuholaisten kestävyys on kuitenkin huomattavasti sokerijuurikasta parempi, samoin sen lannoitustarve on laajemman juuriston ansiosta sokerijuurikasta pienempi.

https://orgprints.org/id/eprint/9369/1/9369.pdf

Teksti: Jukka Rajala