Rehunkulutuslaskuri luomusika- ja siipikarjatiloille

Luomusika- ja siipikarjatiloille on nyt tuotettu rehulaskuri, jonka avulla viljelijä voi kätevästi lasketa yksimahaisten kotieläinten rehujen kulutukset luomuvalvontaa varten. Laskuri on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi -hankkeessa.

Rehunkulutuslaskuriin kirjataan eläimille syötetyt rehut kuukausittain. Rehusta kirjataan nimen/lajin lisäksi kuiva-aine - %.

Rehut kirjataan omiin sarakkeisiinsa sen mukaan, onko kyse Luomu, SV2- vai SV1-vaiheen rehusta tai tavanomaisesta rehusta.

Tiivisteistä, täysrehuista yms. teollisista rehuista tai rehuseoksista kirjataan tuoteselosteen mukaan erikseen eri raaka-aineet.

Maatalousperäiset ainesosat huomioidaan rehulaskennassa.

Muiden rehujen syöttömäärät, esimerkiksi kivennäisaineiden ja kalajauhon, käyttö kirjataan rehulaskurissa omaan taulukkoonsa.

Karkearehuille on myös oma kirjauspaikkansa. Niitä ei lasketa mukaan rehunkulutuslaskelmaan, mutta niiden kuukausittaisen lajit ja määrät kirjataan näkyviin.

Laskuri laskee Luomu- ja siirtymävaiherehujen sekä tavanomaisen rehun %-osuuden.

Omavaraisuusastetta laskuri ei suoraan laske, vaan se on itse laskettava käyttömääristä.

Lataa käyttöösi Rehunkulutuslaskuri_sika ja siipikarja 2016

Teksti:  Anne Johansson