Luomuvalvonta eläintiloilla

1.7.2016

Tälle sivulle kootut materiaalit on tarkoitettu viljelijöille ja neuvojille sekä luomutarkastille helpottamaan ja selkeyttämään luomuvalvonnan edellyttämien muistiinpanojen tekemistä luomueläintuotantoa harjoittavilla tiloilla.

Aineistot on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla -hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen -varoista.

Val­von­nan apu­vä­li­neet ja lo­mak­keet tuot­ta­jal­le
Luo­mu­val­von­nan ti­lan­ne­kar­toi­tuk­sen tu­lok­set ja ke­hit­tä­mi­seh­do­tuk­set sekä lop­pu­ra­port­ti

Suokas Brita: Luomueläintuotannnon valvonnan nykytilakartoituksen tuloksia (2016)

Suokas Brita: Loppuraportti - Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi eläintiloilla (2017)

Tuo­tan­toeh­dot luo­mue­läin­tuo­tan­toon ja tie­to­kor­tit

Lataa Luomutuotanto 2 - Eläintuotannon ehdot -julkaisu 2022 (Ruokavirasto)

Luomun lomakkeet ja ohjeet (Ruokavirasto)

Tie­to­kor­tit

Tietokortit on suunnattu lukijoille, jotka haluavat saada nopeasti käsityksen siitä millaisia eläinten tuotanto-olosuhteiden, ruokinnan ja eläinlääkinnän luomuvaatimukset ovat. Tietokorteista ilmenee myös eläinten ostoihin liittyvät säännöt ja eläintuotannossa käytössä olevat siirtymäajat.  Kortit myös auttavat alkuun luomueläintuotannon valvontaan ilmoittautuessa kertomalla mitä lomakkeita ja liitteitä tarvitaan ja mistä ne löytyvät.

Luo­mu­val­von­ta pa­kol­li­ses­ta ru­tii­nis­ta vah­vuu­dek­si eläin­ti­loil­la -hank­kees­sa jul­kais­tut ar­tik­ke­lit

Han­ke­työn­te­ki­jöi­den kir­joit­ta­mat ar­tik­ke­lit:

Haas­tat­te­li­joi­den kir­joit­ta­mat ar­tik­ke­lit:

”Luomueläimet tavanomaisia terveempiä” ja muita luomumyyttejä – asiantuntija vastaa väitteisiin,
Luomutuotantoon liittyy erilaisia mielikuvia, joita käytetään luomutuotannon markkinoinnissa hyväksi. Kaikkien luomuun liittyvien käsityksien tueksi ei kuitenkaan löydy tutkimustietoa. Asiantuntijana Brita Suokas. YLE 16.7.2015.  Kirjoittaja Liisa Haapanen.

Valvonta koetaan tärkeäksi tuotteiden luotettavuuden kannalta
Brita Suokkaan luennon 27.10.2015 pohjalta kirjoitettu artikkeli. Luomuinstituutti. Kirjoittaja Kari Kauppinen.