Luomueläinten lääkinnän kirjanpitoon lomake

Lääkekirjanpito-lomake on tehty luomukarjanhoitajan avuksi sellaisissa tilanteissa, joissa eläimille ei ole olemassa valmista muistiinpanoalustaa lääkintään liittyvien luomuvaatimusten mukaista kirjanpitoa varten. Lääkekirjanpito -lomakkeeseen on tiivistetty Eviran eläintuotannon tuotantoehdoissa ohjeistetut eläinlääkinnän muistiinpanoja vaativat asiat.
Lomake

Erillistä lääkekirjanpito-lomaketta ei tarvitse käyttää esim. eläinkorttien, siemennyskorttien tai Nasevan, Sikavan, lampaiden tuotostarkkailun tms. kautta jo toimivan kirjanpidon lisäksi. Jos tilalla on käytössä jokin edellämainituista, on syytä tarkistaa, että niissä lukee luomueläintuotannon tuotantoehtojen vaatimat tiedot. Sellainen on esimerkiksi seuranta lääkkeelle tavallisesti määrättävän varoajan kaksinkertaisesta toteuttamisesta.

Luomuehdoissa on myös vaatimus kertoa luomueläimille käytettävien lääkkeiden säilytyspaikat. Säilytyspaikat voi kirjoittaa luomueläinten hoitosuunnitelmaan, koska tiedot eivät muutu usein. Säilytyspaikan voi kirjata myös käytössä olevan lääkintäkirjanpidon yhteyteen, esimerkiksi tämän lomakkeen alareunaan.

Muistiinpanovelvollisuutta koskeva kokonaisuus  kannattaa kerrata Eviran Eläintuotantoehtojen kohdasta 2.8. Toimijan muistiinpanovelvollisuus.

Lataa eläintuotannon ehdot 2022

Lataa täytettävä aktiinen pdf-tiedosto:  Luomueläinten lääkekirjanpito lomakepohja 2016

Kirjoittajat: Brita Suokas ja Pirkko Tuominen

Tämä aineisto on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen-varoista.