Luomueläinten hoitosuunnitelman tekoon lomake

Luomueläinten hoitosuunnitelma -lomakepohjaan on koottu asiat, jotka Eviran luomueläintuotannon ehtojen mukaan tulee olla kirjallisesti kuvattuna. Lomake ohjaa suunnittelemaan, miten toteutetaan tuotantoehdoissa määrättyjen muistiinpanojen tekeminen.

Lomake on tehty auttamaan:

  • luonnonmukaiseen eläintuotantoon siirtymisen suunnittelua omalla tilalla luomutuotantoehtojen mukaiseksi
  • ELY-keskuksen luomueläintuotannon valvontaan liittymistä. Eläintenhoitosuunnitelma tarvitaan ilmoittautumislomakkeen liitteeksi.
  • muutosten tekemistä tuotantoon luomutuotannnon ollessa jo käynnissä.  tarpeen uusia aiemmin tehty eläintenhoitosuunnitelma

Luomueläinten hoitosuunnitelma -lomakkeessa on huomioitu eri eläinlajit. Se on siksi monisivuinen.  Lomakkeesta täytetään vain ne kohdat, jotka koskevat omaa tilaa. Lomake ohjaa ajattelemaan ja suunnittelemaan  oman tilan käytännöt luomutuotantoehtojen mukaisiksi.  Suunnitelma antaa selkeän kuvan siitä, mitkä tuotantoehtojen määräykset koskevat omaa tilaa. Suunnitelmassa on syytä käydä läpi myös tuotteiden ja eläinten myyntiin liittyvät luomuehdot. Lomakkeen huolellisen täyttämisen jälkeen oman tilan toiminnan esittely on helppoa luomutarkastuksessa.

Luo­mue­läin­ten hoi­to­suun­ni­tel­man si­säl­tö

1 ELÄINTEN ALKUPERÄ
2 RUOKINTA
3 HOITOKÄYTÄNNÖT
4 ELÄINSUOJAT
5 ULKOILU
6 ELÄINSUOJIEN PUHDISTUS
7 MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT TUOTANNOSSA
8 TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JA MYYNTI

LIITTEET: Pohjapiirros eläinsuojista (sis. lantalat ja ulkotarhat)

Eläintenhoitosuunnitelman sisältöön ja siihen liittyvien eläinsuojien pohjapiirroksiin on ohjeita Eviran luomueläintuotantoehtojen kohdassa 2.4 Ilmoittautuminen eläintuotannon valvontaan ja siihen kiinteästi liittyvään muistiinpanovelvollisuuteen kohdassa 2.8 Toimijan muistiinpanovelvollisuus.

Luomutuotanto 2 - Eläintuotannon ehdot 2022- julkaisu, Ruokavirasto

Polkua seuraten löytyvät kaikki muutkin voimassaolevat tuotantoehdot.
https://www.ruokavirasto.fi/

Valitse etusivulta kohdasta OIKOPOLUT Luomu-> Luomun lomakkeet ja ohjeet, painikkeen löydät sivun vasemmasta laidasta.

Lataa täytettävä  Luomueläinten hoitosuunnitelma -lomakepohja 2016.pdf

Kirjoittajat: Brita Suokas ja Pirkko Tuominen