Luomukotieläintuotanto

Tälle sivulle on koottu tietoa luomukotieläintuotannosta.

Aineistot on tuotettu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa toteutetuissa hankkeissa.
Luo­mu­val­von­ta eläin­ti­loil­la

Luomuvalvonta eläintiloilla

Materiaali on jaettu kolmen pääotsikon alle:

  1. Valvonnan apuvälineet ja lomakkeet tuottajalle
  2. Luomuvalvonnan tilannekartoituksen tulokset ja kehittämisehdotukset
  3. Luennot, esitemateriaalit ja uutiset hankkeen toiminnasta ja luomueläintuotannosta

Materiaalit on tarkoitettu viljelijöille ja neuvojille sekä luomutarkastille helpottamaan ja selkeyttämään luomuvalvonnan edellyttämien muistiinpanojen tekemistä luomueläintuotantoa harjoittavilla tiloilla.

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia luo­musi­ka­tuo­tan­nos­ta

Kysymyksiä ja vastauksia luomusikatuotannosta

Tällä sivulla käsitellään kysymyksiä ja vastauksia sikojen ruokinnasta ja rehuista luomutuotannossa: karkearehujen ruokintaa, säilörehun ruokintaa, emakon kuntoa ja ruokintaa sekä elintarviketeollisuuden sivujakeiden käyttöä ruokinnassa. Kysymyksissä käsitellään lisäksi mm. sikojen hyvinvointia luomuporsastuotannossa, sikojen ryhmäporsimista ja ryhmäimetystä luomutuotannossa, maatilojen siirtymistä luomusikatuotantoon, luomusikojen lääkitystä ja terveydenhoitoa sekä luomusikaloiden rakentamista ja laiduntamista.

Kysymyksiin vastasi luomusikatuotantoon laajasti perehtynyt neuvoja Katja Mahal.

Nel­jä tie­to­kort­tia luo­mue­läin­tuo­tan­non tuo­tan­toeh­dois­ta

Tietokorteissa kerrotaan tiivistetysti luomueläintuotannon harjoittamisen vähimmäisvaatimuksista eläinlajikohtaisesti.

Tietokortit on suunnattu lukijoille, jotka haluavat saada nopeasti käsityksen siitä millaisia eläinten tuotanto-olosuhteiden, ruokinnan ja eläinlääkinnän luomuvaatimukset ovat. Tietokorteista ilmenee myös eläinten ostoihin liittyvät säännöt ja eläintuotannossa käytössä olevat siirtymäajat. 

Lataa tietokortit tästä:

Tietokorttien kirjoittaja:
Brita Suokas, projektityöntekijä, kotieläinasiantuntija, Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti

Tietokorttityöryhmään kuuluivat myös:
Anne Johansson, asiantuntija, luomu ja työterveyshuolto, ProAgria Länsi-Suomi
Pirkko Tuominen, luomun erityisasiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo
Ulla Turunen, Luomuasiantuntija, kotieläintuotanto, ProAgria Pohjois-Karjala

Ar­tik­ke­lei­ta, esi­tyk­siä ja vi­deoi­ta luo­mu­ko­tie­läin­tuo­tan­nos­ta

Luo­mu­nau­dat

Luo­musii­pi­kar­ja

Luo­mu­lam­paat

Luo­musiat

Yleis­tä