Ympäristö ja terveellisyys vahvat ruokatrendit Euroopan julkisen sektorin keittiöissä

7.3.2008

Julkisten ruokahankintojen suuntaaminen terveellisiin ja kestäviin tuotteisiin edistää koko yhteisön pyrkimystä kohti kestäviä ratkaisuja, sanoi professori Carola Strassner Muensterin korkeakoulusta Saksasta. Merkittävin eurooppalainen ravitsemusalalla vallitseva trendi on kouluruokailun kehittäminen.

Ruokatrendien toimijat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Tuotelähtöisiä ovat mm luomu ja reilun kaupan tuotteet. Käyttäjävetoisia ovat mm julkiset toimijat kuten koulut, sairaalat ja työpaikat. Markkinasuuntautuneita ovat mm yksityiset ruokapalvelutoimijat.

Strassner kertoi useita esimerkkejä näistä uusista trendeistä Euroopan eri maista.

Itävallan EU-puheenjohtajuuskaudella 2006 Itävallan ministeriöiden kahviloiden tuli tarjota kaikissa kahvioissa myös reilun kaupan kahvia, teetä ja kaakaota.  Enemmistö ministeriöistä jatkaa reilun kaupan tuotteiden käyttämistä kokeiluvaiheen jälkeen.

Useissa Euroopan maissa on kansallisella tasolla tehty päätöksiä kehittää luomuelintarvikkeiden kulutusta. Hollannissa tavoitteena on siirtää 10 % pelloista luomuviljelyyn vuoteen 2010 mennessä ja julkisista hankinnoista tulee olla 100 % kestäviä tuotteita vuoteen 2010 mennessä.

Italiassa lainsäädännöllä ohjataan julkisia hankintoja käyttämään lähi- ja luomuruokaa. Roomassa 140 000 koululaista syö päivittäin luomuruokaa. Roomassa kouluille on asetettu tavoitteeksi tarjota vähintään yksi Reilun kaupan banaani viikoittain oppilasta kohti. Italian 1800 kunnasta 500 tarjotaankin jo säännöllisesti luomuruokia oppilailleen.

Ruotsissa on tavoitteena siirtää maataloustuotannosta 20 % luomuun vuoteen 2010 mennessä ja julkisesta kulutuksesta tulee olla 25 % luomuruokaa.

Norjassa tavoitteena on siirtää 15 % maataloustuotannosta luomuun vuoteen 2015 mennessä ja julkisesta kulutuksesta tulee 15 % olla luomua vuoteen 2015 mennessä.

Hollannissa käynnistettiin luomuruuan käytön edistämishankevuonna 2005. Ministeriöiden tulee toimia esimerkkeinä. Maatalousministeriössä tarjoillaan 100 % luomuruokaa ja maakunnallisissa virastoissakin jo 20 %.

Strassner esitelmöi kestävien ateriapalveluiden nykyisistä trendeistä Terveellisyys ja kestävyys samalla lautasella – mitä kestävä kehitys tarkoittaa ruokapalveluissa? –seminaarissa helmikuussa Helsingissä. Seminaarin järjestivät Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu osana Network for Nordic excellence in sustainable and healthy catering (HealthCat) pohjoismaista projektia.

Healthcat-hanke  www.healthcat.net

Muensterin ammattikorkeakoulu https://www.fh-muenster.de/

Teksti: Jukka Rajala