Virolainen luomutila Itämeren ympäristöystävällisin 2013

Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä löytyi tänä vuonna Virosta. Juhan Särgavaa kiitetään innovatiivisista, monipuolisista ja kustannustehokkaista keinoista, joiden avulla hänen luomumaitotilallaan vähennetään ravinnevalumia. WWF:n Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto luovutettiinn Särgavalle 27.8.2013 Helsingissä.
Palkintoraadin perustelut

WWF, Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumi ja paikalliset viljelijäjärjestöt ovat etsineet jo neljättä kertaa alueen ympäristöystävällisintä viljelijää kilpailun avulla. Virolainen Juhan Särgava nousi voittajaksi yhdeksästä Itämeren rantavaltiosta valittujen kansallisten voittajien joukosta. Särgava otti vastaan   10 000 euron palkinnon  A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea -seminaarissa 27.8.2013 Helsingissä.

“Palkitsemiseni tuo kunniaa luomuviljelylle ja auttaa tuomaan esille sen etuja. Tällaiset kilpailut ja median huomio voivat inspiroida ja innostaa ihmisiä, jotka ovat vasta vain ajatelleet ryhtyvänsä luomuviljelijöiksi”, Särgava sanoo.

Kansainvälinen palkintoraati perusteli Juhan Särgavan palkitsemista sillä, että tilalla on onnistuttu tuomaan hyvin esille, kuinka iso luomutila voi hyödyntää innovatiivisia, monipuolisia ja kustannustehokkaita menetelmiä vähentämään ravinnepäästöjä ympäristöön ja tuottaa korkealaatuisia maitotaloustuotteita. Tilalla on menty vielä pitemmälle minimoimalla luonnon resurssien ja energian käyttö käyttämällä innovatiivista veden kierrätysjärjestelmää. Viljelijä on ollut luomuviljelyn pioneeri Virossa 1990-luvun alusta lähtien ja ympäristöystävällisen maatalouden lähettiläs. Raati toivoo, että tilan esimerkki innostaa muita tiloja kehittämään tuotantoaan ympäristöystävällisemmäksi Itämeren alueella.

Kier­rä­tyk­sen pio­nee­ri

Juhan Särgava on ollut kotimaassaan pioneeri, joka perusti omavaraisen luomutilan jo vuonna 1992. Hän on tehnyt paljon työtä luonnonvarojen uudelleenkäyttämisen ja kierrättämisen eteen. Äskettäin Särgavan tilalle rakennettiin innovatiivinen vedenkierrätysjärjestelmä, joka käyttää tehokkaalla tavalla uudelleen lämpöä ja vettä. Hän myös käyttää maidontuotannon sivutuotteita peltojen kasteluun ja karjan ruokkimiseen tehostaakseen ravinteiden käyttöä.

Särgavan maitotila tuottaa useita korkealaatuisia luomutuotteita, kuten rahkaa, kermaa, juustoa ja jogurttia. Hänen periaatteenaan on olla omavarainen ja tuottaa terveellisiä tuotteita huomioiden samalla vaikutukset ympäristöön. Särgava myös jakaa kokemuksiaan toisille, ja hänen tilallaan käy useita vierailijaryhmiä.

”On tärkeää kehittää ja lisätä myönteisiä asenteita ympäristöystävällistä ja luonnonmukaista tuotantoa kohtaan. Luomuviljelyä esittelevät kuvat ja kirjat ovat toki mukavia, mutta vakuuttavinta on nähdä, miten luomuviljely toimii käytännössä”, Särgava pohtii.

Suomea kilpailussa edustivat Peppi ja Marko Laine. Laineiden Halikossa sijaitsevalla tilalla on käytössä monipuolinen viljelykierto, talviaikainen kasvipeitteisyys sekä typen tehostettu hyödyntäminen, jotka kaikki osaltaan vähentävät ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin. Lisäksi tilalle on viime vuosina perustettu erilaisia suojavyöhyke-, monimuotoisuus- ja luonnonhoitoalueita.

Vil­je­li­jät ovat osa rat­kai­sua

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisemmässä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä. Kilpailun avulla halutaan innostaa viljelijöitä siirtymään Itämeren kannalta suotuisampiin viljelymenetelmiin ja ottamaan käyttöön maatalouden ympäristönsuojelua edistäviä toimia.

“Viljelijät ovat osa ratkaisua ja parhaita henkilöitä opettamaan toinen toisilleen uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan muuttaa Itämeren tulevaisuutta”, toteaa WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Itämeri on edelleen yksi maailman saastuneimmista ja herkimmistä merialueista. Rehevöityminen on Itämeren suurin uhka, ja maatalouden ravinnevalumat ovat sen merkittävin aiheuttaja.

”Viljelijöitä usein syytetään Itämeren ongelmista. Tämän palkinnon kautta voimme lisätä tietoisuutta niistä monista hyvistä ympäristöystävällisempään viljelyyn tähtäävistä toimista, joita on käytössä ympäri Itämerta”, Rohweder kertoo.

WWF tiedote 27.8.2013

Saidan maatila

Aikaisemmin palkittuja luomutiloja:

Vapolan luomutila Itämeren ympäristöystävällisin vuonna 2009

Heikkilän luomutila Suomen ympäristöystävällisin 2010

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.