Vaihtoehto-Nobel kestävän maatalouden kehittäjälle

Sveitsiläiselle Hans Herrenille ja hänen johtamalleen Biovision-Säätiölle on myönnetty vuoden 2013 Right Livelihood Award- palkinto. Herren on yksi johtavia ekologisen kasvinsuojelun ja kestävän maatalouden asiantuntijoita maailmassa. Palkinto myönnettiin hänelle hän pyrkimyksistään lopettaa aliravitsemus ja köyhyys maailmasta.

Palkinto tunnetaan myös vaihtoehto Nobel-palkintona. Palkintolautakunta perusteli Herrenin valintaa hänen asiantuntemuksellaan ja pioneerityöllään edistää turvallista ja kestävää ruoan tuotantoa maailmanlaajuisesti.

Maailman Ruokapalkinnon vuonna 1995 saanut Herren pitää palkintoa merkittävänä tukena hänen visiolleen: Maailma, jossa kaikilla tulevaisuuden 9 miljardilla ihmisellä on riittävästi terveellistä ruokaa.

- Tämä tulee toteuttaa ilman että ylitetään maapallon kestokyvyn rajoja. Tämä on mahdollista ainoastaan, kun investoidaan pieniin maatiloihin, jotka käyttävät kestäviä ja ekologisia viljelymenetelmiä sekä siirtyvät pois teollisista tuotantomenetelmistä, jotka käyttävät liikaa luonnon resursseja ja tuhoavat luonnon monimuotoisuutta, Herren sanoo.

Myös muut pal­kin­not elä­män puo­les­ta toi­mi­vil­le

Herren jakaa palkinnon kolmen muun avainhenkilön kanssa, jotka pyrkivät varmistamaan inhimillisen elämän säilymistä. Paul Walker USA:sta toimii väsymättä kemiallisten aseiden hävittämisen puolesta. Raji Sourani Palestiinasta on omistautunut horjumatta puolustamaan lakien noudattamista ja ihmisoikeuksia erityisen vaikeissa olosuhteissa. Denis Mukwege Kongon Demokraattisesta tasavallasta palkittiin hänen rohkeasta työstään sodasta pelastuneiden seksuaalirikosten uhreiksi joutuneiden naisten terveyden parantamisesta ja niiden juurisyistä puhumisesta.

Ole von Uexkull, Right Livelihood Award Säätiön toiminnanjohtaja sanoi, – Maailman ei tule tyytyä elämään sellaisten ongelmien kanssa, jotka voimme ratkaista. Nämä neljä palkitsemaamme miestä, heidän visionsa, rohkeutensa ja antautuneisuutensa, osoittavat meille, miltä ratkaisut näyttävät.

Hans Herren aloitti Biovision säätiön toiminnan Sveitsissä 15 vuotta sitten tukeakseen Itä-Afrikassa toteuttamiaan projekteja.

Bio­vi­sion ke­hit­tää kes­tä­viä vil­je­ly­me­ne­tel­miä pien­vil­je­li­jöil­le

Biovisionin päätarkoitus on levittää tietoa pienviljelijöille, jotka on paljolti jätetty tieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle ”vihreän vallankumouksen” ja teollisen maatalouden kehityksen aikana – siitä huolimatta, että valtaosa kaikista maailman ruoan tuottajista on pienviljelijöitä. Viljelijöiden tiedotusohjelma tavoittaa eri kanavia pitkin neljä miljoonaan pienviljelijää Itä-Afrikassa auttaen heitä auttamaan itse itseään sen tiedon avulla, jota he saavat.

Jotta voitaisiin luoda sopivat poliittiset edellytykset maailmanlaajuiselle muutokselle maatalouden suunnassa, tulevat Biovision Säätiö ja Millenium-instituutti edelleenkin tukemaan sitä poliittista työtä kansainvälisillä foorumeilla Herrenin johdolla. Merkittävä voitto saavutettiin vuoden 2012 Rion kokouksessa, jossa loppuasiakirjaan saatiin mukaan merkittäviä osia Herrenin vaatimuksista tukea pienviljelijöitä ja ympäristöllisesti kestävää maataloutta.

Eko­lo­gi­sen kas­vin­suo­je­lun ke­hit­tä­jä

Herren on opiskellut hyönteistiedettä sekä Sveitsissä että USA:ssa ja hän on yksi johtavia ekologisen kasvinsuojelun asiantuntijoita. 1980-luvulla hänen onnistui kehittää biologinen torjuntamenetelmä kassavan pahaan tuholaisongelmaan.   Lisäämällä ja levittämällä Etelä-Amerikasta löydettyä tuholaisen loispistiäistä saatiin aikaan luontainen tasapaino tuholaisen ja sen luontaisen vihollisen välille. Menetelmä on kemikaalivapaa eikä aiheuta kustannuksia viljelijöille. Arvioitiin, että menetelmän kehittäminen säästi ainakin 20 miljoonan ihmisen hengen. Tästä hänelle myönnettiin Maailman Ruokapalkinto.

Hänen johdollaan on sittemmin myös kehitetty mm maissin varsiyökkösen sekä Striga-rikkakasvin biologiset torjuntamenetelmät.

Herren on elänyt ja työskennellyt Itä-Afrikassa 26 vuotta. Vuodesta 1994 vuoteen 2005 hän toimi toiminnanjohtajana Insect Physiology and Ecology (ICIPE) Nairobissa Keniassa. Laitos tekee uraauurtavaa työtä etsien menetelmiä tuholaisten ja tautien torjumiseksi kehitysmaissa.

Vuonna 2005 Herren nimitettiin Millenium-instituutin johtajaksi Washington DC:hin. Laitos tukee kehitysmaiden hallituksia kestävien toimintamallien luomisessa.

Nykyisin Biovision ja Millenium-instituutti tukevat kolmea Afrikan maata, Senegalia, Keniaa ja Etiopiaa, pilottiprojektissa, jossa analysoidaan näiden maiden maataloutta ja ruokajärjestelmiä tarkoituksella saada aikaan muutoksia maatalouspolitiikkaan.

Herren toimi myös maailmanlaajuista ruokaturvan parantamista pohtineen laajan asiantuntijaryhmän varapuheenjohtajana (IAASTD) 2000-luvulla.

Lisätietoja
http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/hans-herren-biovision-foundation/

http://www.biovision.ch

Herrenin vastauspuhe palkintojenjakotilaisuudessa Ruotsin parlamentissa 2.12.2013. Video 17 min

Herren toimii myös Millenium-instituutin johtajana
https://www.millennium-institute.org/

Yksi esimerkki Herrenin johdalla kehitetystä ekologisesta menetelmästä maissin kasvinsuojeluun on Push-Pull-menetelmä
http://www.push-pull.net/

Teksti: Jukka Rajala.

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.