Toteuta kampanjat järjestelmällisesti

Onnistunut kampanja syntyy kartoituksen ja suunnittelun kautta. Järjestelmällisesti rakennettu kampanja tuottaa hyödyllistä tietoa, vaikka myynnillisesti ei yllettäisikään tavoitteisiin. Suunnitelmat ja havainnot kannattaa kirjata huolellisesti ylös, niin jatkossa analyysi sekä kampanjan toistaminen ja kehittäminen helpottuu.
Kam­pan­jan to­teu­tus vuo­si­kel­lon avul­la

Dioissa näytetään kuvankaappauksien avulla kuinka kampanjassa hyödynnetään Vuosikello -työkalua. Tarjousten ja muiden myynnin edistämisen keinojen toimivuutta kannattaa mallailla numeroilla etukäteen.

Kampanjan tavoitteina voi olla esim. keskiostosten kasvattaminen, kanta-asiakkaiden hankkiminen, tuotteiden tekeminen tutuksi ym. Keinot ja tulosten mittarit sovitetaan tavoitteiden mukaisiksi.

Kampanjoissa kannattaa myös kokeilla ja kyseenalaistaa vakiintuneita uskomuksia. Kampanjoihin kannattaa suhtautua myös testaamisena, eikä pelkästään myynnin kasvattamiseen vakiintuneiden uskomusten pohjalta.

Toteutuneen kampanjan kirjaaminen ylös kannattaa silloinkin, kun täsmälliset luvut eivät ole tiedossa. Suosittelemme kampanjaraportin tekoa silloinkin, kun raportin sisältö tuntuu itsestään selvältä tai kampanja epäonnistuneelta. Järjestelmällisyyden  kautta keräät yrityksellesi hyödyllisiä tietoja.

Kampanjasuunnittelu diaesitys (pdf, 39 s.)

Markkinoinnin vuosikellon esittely (excel-taulukko)

Materiaalin on tehnyt Kasvot luomulle hankkeessa markkinoinnin asiantuntijana toiminut Tiina Rintanen.

Kampanjasuunnittelun materiaalit ovat osa Kasvot luomulle hankkeen tuloksena julkistettuja materiaaleja. Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.