Suunnittele yrityksen luomuviestintää

Suunnittele yrityksesi luomuviestintää hyvissä ajoin etukäteen. Osa on pitkän tähtäimen viestintää yrityksen toiminnan suuntaviivoiksi, osa viestinnästä on ajankohtaisempaa esim tuotesesonkiin liittyvää. Ja osa ajankohtaista tiedotusta.
Suunnittele viestintää!

1. Mitä viestitään?

 • yrityksen toimintaperiaatteet – arvot
 • yrityksen tavoitteet kehittämiselle
 • seuranta/mittaaminen/arviointi
 • miten tuotteet tuotetaan yrityksessä luomuna
 • tuoteviestintä
 • muiden tuottamien aineistojen hyödyntäminen

2. Kytkentä taustalla olevaan KeKe:n viitekehykseen

 • Miten yrityksen toiminta kytkeytyy kestävän kehityksen edistämiseen?
 • Mitä yrityksessä tehdään kestävän kehityksen edistämiseksi?

3. Kytkentä luomun periaatteisiin sekä tavoitteisiin

 • Miten yrityksen toiminta liittyy luomun periaatteisiin?
 • Miten yrityksen toiminnassa edistetään luomun periaatteiden toteutumista?
 • Miten yrityksen toiminnassa edistetään luomun tavoitteiden toteutumista?

4. Millä tyylillä viestitään?

5. Missä/Millä välineillä viestitään?

6. Milloin viestitään?

 • vuosisuunnitelma -eri välineillä
 • sesongin mukainen viestintä
 • viestintä asiakkaan kohtaamisissa?

7. Kuka viestii?

 • Kuka vastaa yrityksessä luomun viestinnästä?
 • Kuka hoitaa käytännössä yrityksen luomuviestintää?

8. Yhteistyö viestinnässä?

 • Keiden kanssa yritys tekee yhteistyötä luomuviestinnässä?

9. Tilaisuuksien hyödyntäminen? Ajankohtaiskeskusteluun osallistuminen?

 • Miten yrityksessä tartutaan avautuviin tilaisuuksiin ja ajankohtaiskeskusteluun?

Teksti: Jukka Rajala

Tämä artikkeli on osa Kasvot luomulle -hankkeessa julkistettuja materiaaleja. Kaikista markkinoinnin suunnittelun materiaaleista on tehty kooste ja kaikista Kasvot luomulle -materiaaleista laaja listaus.

Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.