Slow Food -liikkeen perustajalle YK:n ympäristöpalkinto

Slow Food -liikkeen ideoija ja perustaja Carlo Petrini palkittiin YK:n ympäristöpalkinnolla hänen pioneerityöstään yli 30 vuoden aikana parantaa maailman maatalouden ja ruokahuollon tehokkuutta ja kestävyyttä suupala kerrallaan. Slow Food liikkeeseen kuuluu yli 100 000 jäsentä oli 150 maassa.

Järjestö puolustaa paikallisia ruokaperinteitä, tukee monimuotoisuutta, pyrkii vähentämään ruokajätteitä ja tukee pieniä laaturuoan tuottajia.

YK:n ympäristöohjelma (UNEP) on myöntänyt Maapallon sankarit eli Champions oft he Earth -palkinnon Slow Food -liikkeen perustajalle Carlo Petrinille hänen erittäin merkittävästä panoksestaan ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi tekemästään työstä.

YK:n korkein ympäristöpalkinto Champion of the Earth Award myönnettiin kahdeksalle maapallon ympäristösankarille.

Mo­ni­puo­lis­ta ke­hit­tä­mis­työ­tä tut­ki­muk­ses­ta ruo­ka­kult­tuu­riin

Carlo Petrinin vaikutuksesta perustettu Terra Madre -yhteistyöverkosto edistää kestävän ruoantuotannon tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä. Verkostoon kuuluu 250 yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

Slow Food Säätiö biodiverstiteetin suojelemiseksi toimii yli 50 maassa ja siihen kuuluu yli 10 000 pientä elintarvikkeiden tuottajaa. Säätiö edistää ympäristöllisesti ja kulttuurisesti kestävää maataloutta ja kalastusta. Se toteuttaa lukuisia projekteja tukien paikallisia yhteistöjä parantaen heidän osaamistaan ja taloudellisia mahdollisuuksiaan.

Petrini tiimeineen on käynnistänyt myös Makujen Arkki (Ark of Taste) -projektin, jossa luetteloon on kerätty yli 1000 unohdettua tai häviämisvaarassa olevaa elintarviketta yli 75 maasta.

Slow Food -liikkeen Tuhansia puutarhoja Afrikkaan (Thousand Gardens in Africa) -hanke tukee aktiivisesti yhteisöjä 25 Afrikan maassa aliravitsemuksen karkottamiseksi, oikeutta ruokaan ja ruokaturvan parantamiseksi.

Tämä palkinto osoittaa, että Slow Food -liikkeen 27 vuotta sitten valitsema tie on merkittävästi muuttanut käsitystä gastronomiasta. Nykyisin siihen liitetään ympäristötietoisuus ja -suojelu. Järjestö pyrkii varmistamaan maailmalle hyvän, puhtaan ja reilun ruokatuotannon.  Omistan tämän arvokkaan palkinnon kaikille niille ihmisille, jotka tekevät työtä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoi Petrini.

Palkinto on YK:n tietäviitoittava ympäristöpalkinto, joka myönnetään erinomaisille visionääreille ja johtajille politiikan, tieteen ja kansalaistoiminnan alueilla.

Myös toinen palkituista Martha Isabel Ruiz Corzo, joka on Grupo Ecológico Sierra Gorda, -ryhmän johtaja Keski-Meksikossa, toimii luonnonmukaisen kestävän elintarviketalouden alalla.

Lisätietoja:

https://www.unep.org/news-and-stories

http://unep.org/champions/

Slow Food -järjestön sivulta löytyy runsaasti tietoa järjestön erilaisista kansainvälisistä projekteista ja kampanjoista.

https://www.fondazioneslowfood.com/en/

UNEP, FAO ja muut toimijat käynnistivät vuonna 2012 Think Eat Save -kampanjan ruokahävikin pienentämiseksi

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta