Siirtyminen luomuruokaan vähentää altistumista torjunta-aineille

Luomuruokaan siirtyminen voi vähentää altistumista torjunta-aineille miltei 90 %, todettiin Melbournelaisen yliopiston tutkimuksessa. Environmental Research -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että jo viikossa organofosfaatti-torjunta-aineiden pitoisuudet virtsassa vähenivät 89 %, kun aikuiset koehenkilöt siirtyivät syömään pääasiassa luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita.
Tutkimuksen ydin
  • Organofosfaatteja sisältävien torjunta-aineille altistuminen Australiassa tapahtuu pääasiassa ravinnon välityksellä.
  • Siirtyminen käyttämään valtaosin luomuruokaa vöhensi viikossa jäämien määrää virtsanäytteissä lähes 90 prosentilla.
  • Torjunta-ainejäämä altistuksen terveydellisten vaikutusten selvittämiseksi tarvitaan jatkotutkimuksia
  • Luomuruoan käyttäminen on varovaisuuteen perustuva lähestymistapa vähentää altistumista torjunta-ain eille.
En­sim­mäi­nen ai­kui­sil­la teh­ty tutkimus

Tutkimus oli ensimmäinen tämän tyyppinen aikuisilla tehty tutkimus. Vastaavia tutkimuksia ja vastaavin tuloksin on tehty aikaisemmin lapsilla.

- Tavanomaisesti elintarvikkeita tuotettaessa käytetään yleisesti organofosfaatti-torjunta-aineita (tuholaisten torjunta-aineita), jotka ovat hermomyrkkyjä. Ne vaikuttavat hyönteisten hermostoon – myös ihmisten – estäen tärkeän entsyymin toiminnan, tutkimuksen johtaja tri Liza Oates sanoo.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä näiden kemikaalien terveyshaitoista jo pieninä pitoisuuksina. Valtaosa torjunta-ainejäämistä saadaan ravinnon mukana, vaikka on muitakin altistumisen lähteitä. Siksi tutkijat halusivat selvittää luomuruokaan siirtymisen vaikutuksia altistumiseen.

Vii­kos­sa eli­mis­tö puh­taak­si luo­mu­ruo­al­la

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että siirryttäessä syömään valtaosin luomuruokaa altistumista torjunta-aineille voidaan vähentää suuresti jo viikossa.

Varsinaisten terveydellisten hyötyjen selvittämiseen tarvitaan tarkkoja lisätutkimuksia laajemmalla joukolla. Tämä tutkimus on tärkeä avaus, joka auttaa ymmärtämään luomuruokailun vaikutuksia.

Tutkimuksessa 13 koehenkilöä söivät joko tavanomaisesti tuotettuja tai vähintään 80 prosenttia luomuelintarvikkeita viikon ajan. Sen jälkeen koehenkilöt vaihtoivat ruokavaliotaan.

Koehenkilöiden virtsasta analysoitiin kahdeksantena päivänä kuuden eri organofosfaatin jäämäpitoisuudet. Jäämäpitoisuudet vähenivät viikon luomuruokajakson jälkeen keskimäärin 89 prosentilla verrattuna tavanomaisesti tuotettujen elintarvikkeiden syömiseen.

Tutkimus oli osa tri Oatesin väitöskirjatutkimusta, jota ohjasi professori Marc Cohen RMIT yliopiston terveydenhoidon laitoksella. Tutkimus sai osittain rahoitusta intialaiselta luomuruokayritykseltä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on mm päädytty siihen, että raskausaikana äidin ja sikiön krooninen altistuminen pienille torjunta-ainemäärille vaikuttaa lapsen hermostolliseen kehitykseen haitallisesti. Altistuminen saattaa heikentää lapsen työmuistia hahmotus- ja oppimiskykyä sekä älykkyyttä.

Lähde:
Reduction in urinary organophosphate pesticide metabolites in adults after a week-long organic diet. Oates ym 2014. Environmental Research Volume 132, July 2014, Pages 105–111

Muita lähteitä:
Three Separate Studies Link in Utero Organophosphate Pesticide Exposure and Cognitive Development.
Environ Health Perspect. 2011 Aug; 119(8): a328–a329.

Prenatal Exposure to Organophosphate Pesticides and IQ in 7-Year-Old Children. Bouchard ym 2011.
Environ Health Perspect. 2011 Aug; 119(8) in volume 119 on page 1189.

Prenatal Exposure to Organophosphates, Paraoxonase 1, and Cognitive Development in Childhood. Engel ym. 2011.
Environ Health Perspect. 2011 Aug; 119(8): 1182–1188.

Seven-Year Neurodevelopmental Scores and Prenatal Exposure to Chlorpyrifos, a Common Agricultural Pesticide. Rauh ym 2011.
Environ Health Perspect. 2011 Aug; 119(8): 1196–1201.

Neurodevelopmental Disorders and Prenatal Residential Proximity to Agricultural Pesticides: The CHARGE Study.  Shelton ym 2014.
Environ Health Perspect;  Vol 122. Nr 10: pp 1103-1109

Aikaisempia artikkeleita:

  • Torjunta-aineiden seokset haitallisia poikien kehitykselle
  • Torjunta-aineet heikentävät lasten oppimistuloksia ja lisäävät ennenaikaisia synnytyksiä
  • Torjunta-ainejäämät haitallisempia lapsille kuin aikaisemmin uskottu
  • Ruoan lisäaineet haitallisia hermosoluille