Ruisvirnakate aktivoi geenejä, lisää satoa ja parantaa makua

Tavanomaisen tomaattilajikkeen viljely ruisvirnakatteessa aktivoi samoja makua ja satoa parantavia geenejä kuin siirtogeenisessä tomaattilajikkeessa on keinotekoisesti muokattu. Ruisvirnakate lisäsi tomaatin satoa ja suurensi hedelmien kokoa. Ruisvirnakatteen vaikutus oli samantyyppinen kuin ravitsemuksellisesti parannetun muuntogeenisen tomaatin.

Nämä tulokset on saatu tutkimuksessa, jonka ovat tehneet useiden tutkimuslaitosten tutkijat USA:ssa ja Italiassa.

Tutkimuksessa verrattiin siirtogeenistä lajiketta, johon oli siirretty ySAMdc-geeni, jonka tarkoitus on tehdä kasvi ”vahvemmaksi” ja hedelmät ”maukkaammiksi ja ravitsevammiksi”. Siirtogeenistä lajiketta verrattiin tavanomaiseen lajikkeeseen käyttäen maan pinnan katteena joko mustaa muovikatetta tai ruisvirnakatetta.

Tavanomaisella lajikkeella ruisvirnakate lisäsi tomaatin sadon määrää huomattavasti ja hedelmien kokoa hieman. Siirtogeenisen lajikkeen satotaso oli muovikatteessa hivenen perinteistä lajiketta alempi ja ruisvirnakate lisäsi gm-lajikkeen satoa, mutta selvästi vähemmän kuin tavanomaisella lajikkeella. Tavanomainen lajike hyötyi ruisvirnakatteesta siten selvästi enemmän kuin gm-lajike.

Ruisvirnakate lisäsi 20 eri yhdisteen määriä tomaatin hedelmissä.

Geenimuuntelun tarpeellisuutta perusteellaan mm sillä, että sen avulla voidaan parantaa viljelykasvien laatuominaisuuksia ja satoa; voidaan jalostaa parempia lajikkeita kestävään viljelyyn. Viljelyteknisillä toimilla, joiden hyödyntäminen korostuu luomuviljelyssä, voidaan myös vaikuttaa moniin kasvien toimintoihin ja ominaisuuksiin.

Tutkimus vahvistaa vanhastaan tiedetyn asian, että palkokasvikate edistää viljelykasvien kasvua. Tutkimus osoittaa myös, että samanlaisia vaikutuksia voidaan viljelykasveissa saada aikaan viljelyteknisin keinoin, joita lajikkeisiin pyritään saamaan muuntogeenitekniikkaa käyttämällä.

Lisätutkimuksia asiasta kuitenkin tarvitaan. Tutkijat eivät osaa vielä selittää, miksi ja miten ruisvirna vaikuttaa tomaatin kasvuun.

Lähde: A field-grown transgenic tomato line expressing higher levels of polyamines reveals legume cover crop mulch-specific perturbations in fruit phenotype at the levels of metabolite profiles, gene expression, and agronomic characteristics. Neelam ym. 2008.

Journal of Experimental Botany 2008 59(9):2337-2346; doi:10.1093/jxb/ern100

Teksti: Jukka Rajala