Näin suunnittelet verkkosivut

Jos suunnittelet verkkosivuston teettämistä tai uudistamista, sinun on hyvä hahmottaa, minkälaisia asioita sivuston suunnittelu ja toteutus vaativat. Näillä vinkeillä on hyvä tarttua projektiin. Mukana näppärä työkirjamalli.
1. Budjetti

Määrittele, kuinka paljon verkkosivustosi saa maksaa

Verkkosivustoja on uskomattoman moneen lähtöön. Ne voi suunnitella ja koodata alusta saakka tai ostaa täysin valmiina, vain asennusta vailla.

Verkkosivuston ulkoasu ei välttämättä kerro vielä mitään siitä, kuinka paljon aikaa ja/tai rahaa sen tekoon on laitettu. Tekemisen tapoja on monta, joten sinun tehtäväsi on löytää sellainen tekijä, joka pystyy toteuttamaan ainakin suurimman osan toiveistasi oman budjettisi rajoissa.

Aivan kaikki ei tietenkään ole mahdollista, mutta budjetti kannattaa kuitenkin miettiä valmiiksi ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Se auttaa suunnittelijaa löytämään sinulle parhaat ratkaisut, tai rajaamaan toiveistasi tärkeimmät ja toteutettavissa olevat.

Budjettisi suuruus määrää myös sen, millaisia tekijöitä sinun kannattaa lähestyä tarjouspyynnöilläsi. Tarjousten arvioinnissa kannattaa olla tarkkana, eikä tuijottaa vain viivan alle jäävää loppusummaa. Siinä, missä toinen tarjoaa yrityksellesi yritysilmettä, verkkosivun konseptointia ja teknistä toteutusta ja tekstisisällön tuotantoa, toinen voi tarjota pelkkää valmiin teeman asennusta.

Jos budjettisi on pieni, saatat joutua tyytymään valmiiseen teemaan. Se rajoittaa verkkosivuston rakennetta ja muotoa, mutta nykyään valmiita sivupohjia on tarjolla niin moneen lähtöön, että todennäköisesti niistä löytyy yrityksesi tarpeisiin sopiva malli edulliseen hintaan.

Sijoittamalla projektiin hieman enemmän saat käyttöösi ammattilaisten asiantuntemuksen, ja voit olla varma, että verkkosivusto suunnitellaan sinun tavoitteesi, liiketoimintasi ja kohderyhmiesi tarpeet huomion ottaen.

2. Strategia

Mitä haluat saada aikaan verkkosivustollasi?

Sinun on myös hyvä syventyä ajattelemaan, miksi olet luomassa verkkosivustoa yrityksellesi. Onko se vain ”oltava” nykypäivänä, vai onko sinulla jo mielessä, mitä kaikkea voisitkaan sen avulla saada aikaan?

Ammattimainen verkkosuunnittelija tietää verkon tavoista ja trendeistä paljon, mutta sinun tavoitteistasi ja odotuksistasi hän ei vielä tiedä mitään. Siksi on tärkeää, että kommunikoit ajatuksesi, ideasi ja vaatimuksesi selkeästi heti alkuun. Tavoitemäärittelyn avulla suunnittelijat käyttävät omaa ammattiosaamistaan luodakseen juuri sinun yrityksesi tarpeita vastaavan sivuston.

Omien tavoitteidesi lisäksi sinun kannattaa miettiä myös asiakkaasi tavoitteita. Mitä asiakkaasi haluaa saavuttaa vieraillessaan yrityksesi verkkosivustolla?

Brändimäärittelyn aikana luomasi ostajapersoonat ovat hyvä apu myös asiakkaan tarpeiden miettimiseen. Nyt tiedät jo, millaisia ihmisiä varten verkkosivuasi rakennat. Tiedät, mikä heidät todennäköisesti saa ostamaan tuotteitasi. Sinun tarvitsee enää laittaa itsesi heidän kumisaappaisiinsa ja miettiä, mitä he sivustoltasi hakevat ja odottavat.

Tavoitteita asettaessa kannattaa aina myös miettiä valmiiksi, miten haluaisit asettamiasi tavoitteita mitata. Verkkosivuston kävijätietoja on helppo seurata, mutta ne eivät ole kaikki kaikessa. Jos verkkosivustosi tavoitteena on esimerkiksi vähentää suoria yhteydenottoja yrityksesi asiakaspalveluun, sinun kannattaa mitata mieluummin mitata muutoksia yhteydenottojen määrässä, kuin verkkosivuston kävijämääriä.

3. Toiveet

Minkälaisesta verkkosivustosta haaveilet?

Vaikka et olisikaan verkkosuunnittelun ammattilainen, sinulla on varmasti ajatuksia ja odotuksia verkkosivuston ulkoasusta, tyylistä, trendeistä. Näistä asioista on helppo kertoa esimerkiksi listaamalla verkkosivustoja, joilla olet vieraillut ja joilla esiintyy toivomiasi asioita.

Mikäli yritykselläsi on yritysilme tai graafinen ohjeisto, toimita se verkkosivuston suunnittelijalle heti kättelyssä. Kannattaa myös katsella ideoita kilpailijoidesi sivuilta ja muiden samalla alalla toimivien yritysten nettisivuilta. Samalla saat jonkunlaista ideaa siitä, minkälaisia asioita muut alasi yritykset kertovat itsestään, ja kuinka voisit mahdollisesti erottua joukosta eduksesi.

Tässä yhteydessä kannatta samalla miettiä, millaisen palvelukokemuksen haluat verkkosivustollasi vierailevalle asiakkaallesi antaa. Toivotun käyttäjäkokemuksen luonnehtiminen auttaa sinua ja suunnittelijoita tekemään parempia visuaalisia ja teknisiä päätöksiä.

4. Omi­nai­suu­det ja toi­min­nal­li­suu­det

Minkälaisia asioita asiakkaan on pystyttävä tekemään verkkosivustollasi? Minkälaisia toimintoja ne vaativat?

Luomukuluttaja todennäköisesti haluaa tarkastella tai jopa ostaa tuotteita netistä. Moni varmasti saapuu sivustollesi Googlen kautta, ja haluaa tietää mistä tuotteitasi saa ostaa. Maaseutumatkailutilalle vierailua suunnitteleva saattaa etsiä karttaa tai ajo-ohjeita, tai ehkäpä tiedustella majoituksen saatavuutta.

Astu taas asiakkaasi saappaisiin ja listaa kaikki ne asiakaspalveluasiat ja asiakaskohtaamiset, jotka voisit siirtää verkkoon. Monessa kohtaa ihmiskontakti on tärkeää, mutta esimerkiksi majoituksen saatavuustiedot verkossa saattavat parantaa myyntiä

Sinun ei tarvitse osata muuttaa kaikkia asiakkaasi tarpeita suoraan teknisiksi toiminnoiksi. Asioita kannattaa listata yhdessä web-suunnittelijan kanssa, jolloin hän voi kertoa sinulle suoraan, mikä on teknologian ja budjetin puitteissa mahdollista, ja mikä pitää kenties jättää seuraavaan vaiheeseen.

5. Aikataulu

Tavoite verkkosivuston vaiheille ja valmistumiselle

Verkkosivustoprojektia voi jäsentää ja kuvata monella tapaa. Karkeasti ottaen se koostuu seuraavanlaisista vaiheista:

  • Määrittelyvaihe
  • Suunnitteluvaihe
  • Tekninen toteutus
  • Sisällön tuotanto ja syöttö

Jokainen verkkoprojekti on erilainen, joten mitään yleispätevää prosessikaaviota aikataulun laatimiseen ei ole. Helpoin ja usein toimivin tapa aikatauluttaa projekti on aloittaa toivotusta julkaisupäivästä, ja laskea aikatauluarviot siitä taaksepäin.

Aikatauluun on hyvä merkitä muutamia virstanpylväs-päivämääriä, jossa edistymistä käydään läpi yhdessä. Aikataulun toteutuminen edellyttää, että sinulla tai muulla yrityksesi edustajalla on aikaa reagoida tarvittaessa, ja toimittaa sinulta vaaditut tiedot hyvissä ajoin.

Määrittelyvaiheessa sinä kerrot suunnittelijalle ja muulle tiimille, mitä verkkosivustolta ja projektilta odotat. Määrittelyvaiheessa on hyvä käydä läpi myös projektin vastuut ja velvollisuudet, sekä se, mitä projektiin kuuluu.

Tässä kohtaa suunnittelijasi kertoo sinulle, mitkä ominaisuudet ja toiminnallisuudet on mahdollista toteuttaa budjettisi rajoissa. Jos et pysty teetättämään kaikkia haluamiasi ominaisuuksia kerralla, ne on kuitenkin hyvä kertoa heti kättelyssä, jotta suunnittelijat osaavat ottaa ne huomioon ja tarvittaessa esimerkiksi jaksottaa projektin useampaan vaiheeseen, jolloin uusia toimintoja lisätään sivustolle vaiheittain, sitten kuin aika on oikea.

Suunnitteluvaiheessa verkkoasiantuntijat laativat suunnitelman sivustosta. Suunnitelma voi kattaa sivuston rakenteen, visuaalisen ulkoasun sekä viestit ja sisällön. Ota huomioon, että verkkosivuston ulkoasu ei ole yrityksesi yritysilme, vaan sen suunnittelu on kokonaan oma projektinsa.

Teknisestä toteutuksesta sinun tuskin tarvitsee huolehtia, jos olet valinnut verkkosivusi toteuttajan oikein. Toteutusvaiheelle kannattaa kuitenkin jättää suosiolla 1-2kk aikaa, jotta yllätyksiltä vältytään.

Sisällön tuotannosta vastaat joko sinä itse tai palkkaamasi tekstityöläinen. Yrityksesi ydinviestien määrittely ja aiemmin tekemäsi verkkosivuston ja asiakkaidesi tavoitteiden määrittely auttaa sinua jäsentämään tietoa ja tuottamaan tekstiä asiakkaillesi sopivalla ja heihin vetoavalla tavalla. Jos olet taitava kirjoittaja, kannattaa hakea tekstiin erottuvaa, yrityksesi imagoon sopivaa äänensävyä.

Tekstin lisäksi sivustosi sisältöön kuuluu kuvitus. Tätä on hyvä miettiä jo etukäteen, sillä visuaalisuus on tärkeää paitsi somessa, myös oman yrityksesi verkkosivuilla.

Sisällöntuotantovaihe vaatii siis sinulta todennäköisesti sinulta eniten, ja siihen kannattaa varata reilusti aikaa. Sisällön rakenne kannattaa miettiä jo suunnitteluvaiheessa, ja sisältötekstin työstämisen voi yleensä aloittaa jo yhtä aikaa teknisen toteutuksen kanssa.

Sisällöntuotannon jälkeen tekstit, kuvat ja muu media on vielä syötettävä sivustolle julkaistavaksi. Se onkin yleensä helpommin sanottu kuin tehty. Myös sisällön syöttöön ja julkaisemiseen liittyvä vastuunjako on hyvä käydä läpi verkkoprojektia suunniteltaessa.

Viisi vinkkiä onnistuneeseen verkkoprojektiin:

  1. Verkkosivuston suunnittelu vaatii vahvaa asiakasnäkökulmaa.
  2. Sopiva yhteistyökumppani on erittäin tärkeä – oikea toimija kannattaa valita huolella.
  3. Prosessi ei ole niin helppo ja nopea kuin voisi kuvitella. Varaa verkkoprojektiin riittävästi resursseja, myös omaa aikaasi.
  4. Verkkoprojektissa on monta liikkuvaa osaa ja odottamattomia muutoksia ilmenee aina – älä hätkähdä niitä, vaan etsi ratkaisu.
  5. Suunnitelmat kannattaa laatia huolella ja lyödä kaikki lukkoon ennen aloittamista – se vähentää odottamattomia muutoksia, auttaa pysymään aikataulussa ja lopputuloskin on parempi.

Lataa verkkoprojektin työkirjamalli joko sähköisesti täytettävänä tiedostona (ppt, 10 s.) tai tulostettavana työkirjamallina (pdf, 10 s.)

Kirjoittaja: Laura Browne

Tämä artikkeli on osa Kasvot luomulle -hankkeessa julkistettuja materiaaleja. Kaikista markkinoinnin suunnittelun materiaaleista on tehty kooste ja kaikista Kasvot luomulle -materiaaleista laaja listaus.

Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.