Minnesotan luomutiloista näyttävät luettelot

4.9.2009

Luomutilaluettelo luomutiloista on julkaistu Minnesotan osavaltiossa osavaltion tuella. Luettelossa on tiedot yli 250 luomutuotantoa harjoittavasta tilasta. Osavaltiossa on kaikkiaan noin 650 virallisesti hyväksyttyä luomutilaa.

Luetteloa pidetään tärkeänä apuvälineenä, jonka avulla tuottajat voivat kohdata. Luettelossa tilat on ryhmitelty alueittain sekä tuoteryhmittäin.

Viljelijöiden on helpompi luoda kontakteja toisiin saman tuotantosuunnan viljelijöihin ja jatkojalostajilla on mahdollisuus löytää haluamiaan luomutuotteita.

https://www.mda.state.mn.us/

https://www.mda.state.mn.us/organic

Kuluttajille suunnatussa suoramyyntiluettelossa, jossa kerrotaan suoramyyntiä harjoittavista luomuviljelijöistä ja heidän tuotteistaan.

Teksti: Jukka Rajala