Luomuoluen valmistuksen pioneeri Neumarkt Lammsbräu

Neumarkter Lammsbräu panimo on Nuernbergin seudulla toimiva olutpanimo, joka on erikoistunut nykyisin kokonaan luomuoluiden ja luomuvirvoitusjuomien tuotantoon. Panimo on seutukunnan suurin ja johtava luomujuomien valmistaja Saksassa. Panimo on ollut pioneeri luomuoluen ja kestävän yritystoiminnan kehittämissä.
Luo­muo­luen val­mis­tuk­sen pio­nee­ri

Neumarkter Lammsbräu panimo on luonnonmukaisen oluen valmistuksen pioneeri. 1980-luvun alusta lähtien panimo on määrätietoisesti kehittänyt toimintansa kestävyyttä. Panimo aloitti luomuoluen valmistuksen 1989. Nykyisin panimo on keskittynyt yksinomaan  luomuoluiden ja muiden luomuvirvoitusjuomien valmistukseen.  Vuosina 1991-92 kehitettiin kokonaisvaltainen kestävyyden seuranta-ohjelma vuotuista kestävyyden kehityksen seurantaa ja raportointia varten.

Yritys valmistaa luomuoluita ohrasta, speltistä ja vehnästä. Oluita valmistetaan myös alkoholittomina sekä gluteiinittomina. Lisäksi valmistetaan luomuvirvoitusjuomia, johin käytetään vain luontaisia raaka-aineita. Yritys valmistaa myös luomukivennäisvettä.

Lukuja 2013

Työntekijöitä 107

Tuotanto: oluita 7,1 miljoonaa litraa

virvoitusjuomia 8,6 miljoonaa litraa

Liikevaihto 17 miljoonaa euroa

Markkinat

Pääosin 100 km säteellä jakelu

Luomukaupoissa kautta Saksan

Vientiin 4 prosenttia

Muu­tok­sia pa­ni­mon toi­min­nas­sa:
 • Jakeluautojen polttoaineeksi paikallinen kylmäpuristettu kasviöljy
 • Luomuvirvoitusjuomien kehittäminen, joissa pelkästään luonnollisia lisäaineita
 • Oluen valmistukseen pehmeän keittomenetelmän kehittäminen, joka säästää 50 % energiaa
 • Vähän jätteitä tuottavan oluen suodattaminen, jossa käytetään vain uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja suodattimia
 • Mäskin kierrätys luomu-siitakesienten kasvualustoiksi
 • Siirtyminen kokonaan luomuoluiden ja luomuvirvoitusjuomien valmistamiseen
 • Vain kierrätyspullojen ja kierrätystölkkien käyttö
 • Reilu hinnoittelu sopimusviljelijöille
Luo­mun mark­kin­ajoh­ta­jak­si

Huolimatta kaikesta yhteiskunnan ja panimoyhdistyksen vastustuksesta, pystyi panimo nousemaan luomuoluiden ja luomuvirvoitusjuomien valmistuksen markkinajohtajaksi. Tämä mahdollisti koko ketjun haltuunotto ja itsenäinen kehittäminen.

Yli 100 paikallista luomusopimusviljelijää toimittavat tarvittavia raaka-aineita, mallasohraa ja mallasspelttiä sekä humalaa. Nuernbergistä etelään sijaitsee alue, jossa viljellään erittäin paljon humalaa. Seudun pienet kumpuilevat rinnepellot ja ilmasto sekä pienet maatilat sopivat erittäin hyvin humalan viljelyyn.

Mallastus tehdään omassa mallastamossa. Ja hiiva tuotetaan itse. Vesi saadaan omista lähteistä. Näin koko ketju on yrityksen itsensä hallittavissa.

Panimo sai vuonna 2001 Saksan Luonnonsuojeluliiton kestävän yritystoiminnan palkinnon, koska panimo oli investoinut uuteen energiaa ja resursseja säästävään pullojen pesukoneeseen. Sen jälkeen panimo on lahjoittanut palkintovarat vuosittaiseen kestävyyspalkintoon.

Vuonna 2013 panimo sai erikoisviljojen sarjassa kultamitalin spelttioluellaan.

Vuonna 2012 yritys saavutti 1-palkinnon EMAS-ympäristöjärjestelmissä pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa.

Luo­mun pe­rus­te­lu­ja asiak­kail­le –Rei­lua vil­je­li­jäl­le, työ­pai­koil­le ja seu­tu­kun­nal­le

Luomuoluen lisähinta, jonka kuluttajat maksavat, menee miltei 100 % palkkojen maksuun.

Lisähinnasta menee euro 20 pullon koria kohti enemmän viljelijöille. Näin luomuoluen kulutus turvaa yhteiskunnassa työpaikkojen säilymistä ja työllistää ihmisiä maaseudulla ja oluen valmistuksessa.

Panimo on jo 25 vuoden ajan keskittynyt luomuun. Vuosittain panimo maksaa luomuviljelijöille yli 500 000 euroa luomulisiä. Tämä on varsin merkittävä lisätulo seudulle. Panimo varmistaa nelinkertaisen määrän maaseudun työpaikkoja maataloudessa verrattuna tavanomaisiin panimoihin. Tämä on reilua viljelijöitä kohtaan.

Monien asiakkaiden siirtyminen käyttämään erikoishalpoja oluita on johtanut 10 000 työpaikan vähennykseen Saksan panimoteollisuudessa.

Panimo on sitä mieltä, että hyvä luomuolut on hintansa arvoista. Kuluttajista ei riipu pelkästään alueen työpaikat vaan 7 m2 suuruisen pinta-alan suojelu olutpakettia kohti, juomaveden suojelu luopumalla väkilannoitteista ja torjunta-aineista. Näin maamme saa jälleen tulevaisuuden.

Luo­muo­luel­le kas­vot

Panimo esittelee sopimusviljelijänsä luomuoluesta kertovilla nettisivuillaan.

Tilat ovat valtaosin pieniä 10-50 hehtaarin tiloja. Tilat tuottavat mallasohraa, mallassplettiä ja mallasvehnää panimolle sopimusviljelynä. Useimmat ovat olleet sopimusviljelijöinä jo luomuoluen valmistamisen alkuvuosista lähtien eli yli 20 vuotta.

Mi­ten yri­tyk­ses­sä ym­mär­re­tään kes­tä­vyys?

Perheyrityksemme johdossa on nyt kuudes sukupolvi – ajattelemme pitkäjänteisesti.

Tuottavuuden lisäys tarkoittaa yrityksellemme myös arvosuuntautunutta luonnollisten ja sosiaalisten resurssien ja ylläpitoa ja lisäystä, joka ei hyödytä vain yhtä osapuolta, vaan monia.

Yrityksen arvot

Yrityksen arvot:

 • Nautittavuus

  Luomu tarkoittaa meille korkeinta nautintoa kaikille aisteille. Sillä puhtain luonto on puhtain maku.’
 • Hyväätekevää

  Luomujuomamme sopivat terveystietoiseen ja tasapainoiseen elämäntapaan.
 • Kokonaisvaltaisuus

  Panostamme luonnollisiin raaka-aineisiin, joilla on takuu alkuperästä ja jokaisen työntekijän vastuullisuustietoisuuteen.
 • Henkilökohtaisuus

  ”Suurena perheenä” hoidamme henkilökohtaisia ja rehellisiä suhteita asiakkaisiimme, työntekijöihimme ja tavarantoimittajiimme.
 • Alkuperätietoisuus

  Me elämme alueellisista juuristamme ja luotamme luomumaatalouteen sekä omiin kivennäisvesiimme.
 • Periaatesuuntautuneisuus

  Filosofiamme: Korkein Luomu-Laatu, ihmisen ja luonnon kunnioittaminen sekä ekologinen ja kestävä yritystoiminta.
Esit­te­ly­pa­ni­mos­sa jo­kai­nen pää­see te­ke­mään olut­ta

Neumarkt Lammsbräu-panimo on rakentanut pienen esittelypanimon Nuernbergin eteläpuolelle maaseutuhotellin pihalle. Pienpanimo on  suuren kesäterassin yhteydessä. Siellä  järjestetään säännöllisesti päivän kestäviä oluenvalmistuskursseja kaikille halukkaille.

Paikka on tähän sopiva, koska hotellin vieressä on suuri matkailuvaunualue, jossa leiriytyy suuri määrä matkailijoita. Vieressä on myös suuri ulkoilualue ja järvi.

Kesäisin paikalla on paljon janoisia lomalaisia ja talvella hotellissa neuvottelupäiväasiakkaita ja matkustajia sekä Nuernbergin messuilla vierailevia (n 45 min matka messuille).

Esittelypanimon ulkopuolella oli suuret esittelytaulut, joissa kerrottiin havainnollisten kuvien avulla luomuoluen valmistuksen eri vaiheet. Esille tuotiin myös mitä tarkoittaa kestävyys oluen valmistuksessa.

Kestävyysraportti

Panimon 22. kestävyysraportti vuodelta 2013 kertoo yrityksen ekologisista, sosiaalisista, taloudellista ja kulttuurista toimista ja onnistumisista vuonna 2013. Yritys on saavuttanut hyvin asettamansa tavoitteet.

Juomien valmistaminen aiheuttaa väistämättä kasvihuonekaasujen päästöjä. Mutta haluamme vähentää edelleen päästöjä. Vuonna 2013 yritys teki seuraavia toimia:

Kivennäisveden valmistaminen CO2-päästöjen läpinäkyys on voitu nostaa erinomaiselle tasolle. Kierrätyspullojen käytön seurauksena pakkaukset muodostavat 64 % päästöistä.

Maanosaaja-koulutuksia on jatkettu maan terveyden säilyttämiseksi, koska vain viljava, humuspitoinen maa voi vähentää päästöjä sitomalla CO2 maahan. Veden, energian ja materiaalien käyttöä juomapulloa kohti on voitu vähentää entisestään.

Luomun osuuden nostaminen 100 prosenttiin yrityksen tuotannosta on nyt saavutettu ja se suojelee osaltaan ilmastoa. Verrattuna tavanomaisten juomien valmistamiseen ovat panimon CO2-päästöt 540 tonnia pienempiä. Tämä päästömäärä vastaa 67 kierrosta autolla maapallon ympäri.

Tavoitteita vuodelle 2014
 • Tavarantoimittajiin ulottuva ilmastojalanjäljen selvittäminen
 • Kattava ilmastostrategia toimenpiteineen, joilla voimme vähentää tai kompensoida päästöjä koko arvoketjussamme
 • Selvittäminen, voimmeko siirtyä paikalliseen ympäristöystävälliseen energiaan maanviljelijöidemme avulla.
 • Myynnin tavoite 18 miljoonaa euroa.

Kaikki raportit

Neumarkt Lammsbräu luomupanimo

Luomuolutsivusto

Luomuvirvoitusjuomat-sivusto

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.