Luomun rinnalle maksettua FB-näkyvyyttä

Jos aiot panostaa yrityksesi markkinoimiseen sosiaalisessa mediassa, kannattaa harkita lisänäkyvyyden ostamista niistä kanavista, joita yleensäkin käytät yrityksesi viestintään. Oman ”orgaanisen” eli omalla painollaan syntyvän seuraajajoukon orgaaninen kasvattaminen saattaa olla aluksi hidasta. Oikein kohdistettu Facebook-mainonta voi tuoda pikkurahalla viesteillesi laajaa näkyvyyttä.

Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti miksi ja miten. Liitteenä tarjotaan opaskirjanen.

Facebook tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja maksetulle lisänäkyvyydelle. Luomuyritykselle sopivimmat keinot ovat:

  • Maksettu lisänäkyvyys Facebook-päivitykselle
  • Verkkosivun mainostaminen
  • Facebook-sivun mainostaminen
  • Tarjous

Päivityksen maksettu lisänäkyvyys on tehokas tapa kasvattaa yrityksesi yleisöä Facebookissa etenkin somemarkkinoinnin alkutaipaleella, kun ihmiset eivät ole vielä löytäneet yritystäsi Facebookissa. Pikkurahalla saat päivityksesi näkyviin myös sellaisten käyttäjien uutisvirrassa, jotka eivät vielä seuraa yrityksesi sivua, mutta saattaisivat olla siitä kiinnostuneita!

Verkkosivun mainostaminen on käytännössä ”tavallinen” Facebook-mainos, joka ohjaa käyttäjää tutustumaan aiheeseen lisää esimerkiksi yrityksesi verkkosivustolle. Nämä mainokset voivat esiintyä käyttäjän uutisvirrassa tai oikeassa sivupalkissa.

Facebook-sivun mainos ilmestyy useimmiten käyttäjän uutisvirran sekaan. Voit valita mainokseen kuvan ja tekstin, ja sen lisäksi mainoksessa on nappi, josta käyttäjä voi liittyä suoraan yrityksesi tykkääjäksi. Tekstissä kannattaa siis mainita joku hyvä syy seurata yrityksesi viestintää säännöllisesti.

Facebook-tarjoukset ovat kulutustuotteita myyville yrityksille erinomainen tapa konvertoida Facebook-tykkkääjiä oikeiksi asiakkaiksi. Tarjousilmoitus näkyy käyttäjän uutisvirrassa, ja käyttäjää ohjataan lunastamaan tarjous yhdellä napinpainalluksella

Koh­den­ta­mi­nen kan­nat­taa

Koska maksat Facebook-mainonnasta näyttökertojen perusteella, onnistuneen kampajan edellytyksenä on tavoittaa oikeat ihmiset: ne, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita tuotteistasi.

Facebook tarjoaa erinomaisia kohdennusvaihtoehtoja, joiden avulla löydät oman asiakasryhmäsi tehokkaasti. Facebook-mainonnan tarkoituksena on lopulta tuoda sinulle oikeita, ostavia asiakkaita, mutta myös yrityksestäsi kiinnostuneet seuraajat voivat auttaa sinua parantamaan näkyvyyttäsi ja levittämään tietoa yrityksestäsi ja tuotteistasi. Mitä suuremmaksi yleisösi kasvaa, sitä parempia tuloksia ja vastinetta käyttämällesi ajalle saat!

Ana­ly­soi­mal­la ja ke­hit­tä­mäl­lä saat te­ke­mi­seen li­sää te­hoa

Vaikka markkinoinnin – erityisesti sisältömarkkinoinnin – kaikki positiiviset vaikutukset ja seuraukset eivät ole välittömästi havaittavissa tai mitattavissa, tarkoituksena on kuitenkin saada ainakin jonkinlaista mitattavaa hyötyä markkinoinnin toimenpiteistä.

Te­ke­mäl­lä opit te­hok­kaak­si – jos seu­raat tu­lok­sia!

Facebook-markkinoinnin tarkoituksena on houkuttaa aidosti potentiaalisia asiakkaita viestiesi äärelle. Kun olet alussa määritellyt kohderyhmäsi, sinun kannattaa seurata kävijätietoja ja päivitysten onnistuneisuutta tarkasti, ja kehittää tekemistäsi tulosten perusteella. Tekeminen kasvattaa yleisöäsi jatkuvasti, ja oma toimintasi jalostuu pian optimaaliseksi, kun jaksat seurata tuloksia ja otat niistä vinkkejä tekemiseen.

Lataa tästä FB-mainonnan opas (pdf, 20 s.)

Kirjoittaja: Laura Browne

Tämä artikkeli on osa Kasvot luomulle -hankkeessa julkistettuja materiaaleja. Kaikista markkinoinnin suunnittelun materiaaleista on tehty kooste ja kaikista Kasvot luomulle -materiaaleista laaja listaus.

Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.