Luomumarkkinat rajussa kasvussa Itävallassa

Luomumarkkinat kasvoivat kohisten Itävallassa vuoden 2010 alkupuoliskolla. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana luomutuotteita myyntiin 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Myynnin arvolla mitattuna kasvu oli 30 prosenttia.
Itä­val­ta luo­mun yk­kö­sek­si

Itävalta on nyt Euroopan ykkönen luomumaana. Viidennes Itävallan peltoalasta on nyt siirtynyt luomutuotantoon, kun koko EU:ssa keskiarvo on noin 4 prosenttia. Itävalta on näin saavuttanut tavoitteen siirtää 20 prosenttia peltoalasta luomutuotantoon, sanoi maatalous- ja ympäristöministeri Niki Berlakovich.

Luomu on itävaltalaisille todellinen ajankohtaisteema käy ilmi nykyisistä myyntiluvuista. Luomuelintarvikkeiden myynti on lisääntynyt 40 prosentilla edellisvuodesta. Jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata, tulee luomutuotantoa edelleen laajentaa, jatkoi ministeri. Ympäristöohjelmaan on varattu rahaa uusien maatilojen luomuun siirtymiseen, vakuutti ministeri.

Hiljaisen kasvun vuosien 2008 ja 2009 jälkeen on luomuelintarvikkeiden kysyntä kääntynyt rajuun kasvuun vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 alussa. Kysyntä kasvaa sekä elintarvikekaupoissa että suoramyynnissä.

Mai­to, he­del­mät ja vi­han­nek­set kär­jes­sä

Suurin kysynnän kasvu kohdistuu maitotuotteisiin, hedelmiin ja vihanneksiin. Herra ja rouva Itävaltalainen ostivat 50 prosenttia enemmän luomumaitoa, luomujogurttia, luomujuustoa ja luomuvoita vuoden 2010 alussa edellisvuoteen verrattuna. Vaikka luomuelintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet, niin myynnin arvolla mitattuna kasvu oli merkittävä. Luomuhedelmien myynti kasvoi 28 prosenttia ja luomuvihannesten 32 prosenttia. Luomun markkinaosuuden ennakoidaan nousevan tänä vuonna 8 prosenttiin kokonaismyynnistä.

Laa­jen­tu­nut tuo­te­va­li­koi­ma li­sää myyn­tiä

Tuotevalikoiman laajentaminen mahdollistaa myynnin kasvun pitemmällä tähtäimellä. Kysymykseen ”Miksi ostat nyt enemmän luomua kuin 5 vuotta sitten?”, vastasi 46 prosenttia itävaltaisista luomukuluttajista, että tarjonta on lisääntynyt ja tuotevalikoima ovat monipuolistunut.

40 pro­sent­tia luo­mun sään­nöl­li­siä käyt­tä­jiä

40 prosenttia kuluttajista ostaa 80 prosenttia kaikista luomuelintarvikkeista. 7 prosenttia ovat intensiivikäyttäjiä, joiden ruoasta yli viidennes on luomua. Vain 20 prosenttia kotitalouksista ei osta luomua lainkaan.

Ter­veel­li­syys tär­kein os­to­pe­rus­te

Luomukuluttajista 26 prosenttia nimeää terveellisyyden tärkeimmäksi luomuruoan ostoperusteeksi, 11 prosentille luomu maistuu paremmalta, 8 prosenttia arvostaa eniten luomun ympäristöystävällisyyttä ja 7 prosenttia luomuelintarvikkeiden terveellisyyttä.

Me olem­me luo­mua -kam­pan­jat

Itävallassa toteutettiin laaja kolmivuotinen tiedotuskampanja luomusta. Tarkoitus oli jakaa luomutietoa kuluttajille ja saada lisää pysyviä luomun asiakkaita.

Tiedotuskampanjassa luomua  mainostettiin ”Wir sind bio”- sloganilla eli ”Me olemme luomua”. Iskulausetta käytettiin kotimaisen ja EU-luomumerkin yhteydessä, jolloin iskulause kertoo, että merkit ovat luomumerkkejä. Lisäksi mainoksissa oli yleensä ihminen ja luomutuote, jolloin lause viittasi ihmiseen luomukuluttajana ja ihmisen kädessä olevaan luomutuotteeseen sekä kuvassa näkyviin luomumerkkeihin. Joka kuukausi ihminen vaihtui. Mainoksissa esiintyi kaikenlaisia Ihmisiä vauvasta vaariin.

Lisätietoja AMA-Marketing

Tutkimustietoa

Teksti: Jukka Rajala