Luomuhotelli Hörger – elämää maaseudun kanssa

Andreas ja Martina Hörgerin luomuhotelli siirtyi tarjoilemaan pelkästään luomuruokaa ravintolassaan vuonna 2006. Muenchenin ulkopuolella toimivan hotellin toiminnan johtoajatuksia on toimiminen maalla yhdessä maaseudun kanssa.
Toi­min­ta­fi­lo­so­fia

Hotelli tarjoaa luonnonläheistä, terveellistä asumista ja herkullista ruokaa luomutakuulla vuosisataisia perinteitä hyödyntäen ja palvellen asiakkaita hyvin. Luomuraaka-aineet hankitaan lähiseudun viljelijöiltä suoraan aina kun mahdollista.

  • Asiakassuuntautuneisuus
  • Erityisratkaisut – palaute mahdollisuutena
  • Taloudellinen riippumattomuus
  • Palvelu ennen ansaitsemista
  • Luonnonkeittiö ja luonnonympäristö
Luo­mu esil­lä ruo­ka­lis­tas­sa

Ruokalistassa mainitaan pääraaka-aineiden tuottajan nimi. Jotta 100- prosenttiseen luomuruoan tarjoamiseen voidaan lähteä, on rakennettava riittävä luomuviljelijöiden ja muiden tavarantoimittajien verkosto. Alkuvuosina tähän oli panostettava paljon.

Verkoston akentamisvaiheen jälkeen tavarantoimitus on toiminut hyvin. Yllätyksiä voivat tuoda esim. poikkeukselliset säät, kuten kesätulva, joka keskeytti luomuankan saannin ravintolan pöytään.

Eko­lo­gi­aa ra­ken­ta­mi­seen

Hotellin ekologinen uudisrakennus on rakennettu omenatarhaan. Kaksikerroksinen rakennus on tehty kokonaan puusta. Pintamateriaalina sisällä ja ulkona on sembramäntylauta. Vanhan kylän keskelle sijoitettu ekorakennus oli kiinnostava myös arkkitehtoonisesti. Uusiutuva lämmitysenergia saadaan kylän biokaasuvoimalasta.

Suu­ri oma­va­rai­suus

Isäntä vastaa kokkina hotellin keittiöstä ja emäntä hotellista. Isäntä myös teurastaa omassa teurastamossa tarvittavat eläimet ja valmistaa lihavalmisteet. Kaikki ruoat tehdään itse paikanpäällä käsityönä. Erikoisvihanneksia saadaan omasta puutarhasta. Kylän laidalle on perustettu joitakin vuosia puutarha, jossa viljellään monipuolisesti vihanneksia ravintolan tarpeisiin.

Elä­mää maa­seu­dun kans­sa
  • Keskellä luontoa
  • Perinteitä ja nykyaikaa
  • Ruokailua omenatarhassa
  • Terveellistä asumista
  • Etsitty ja löydetty
Asiak­kai­ta eri se­ge­men­teis­tä

Hotellin asiakkaina ovat yritykset, jotka pitävät maasedulla sijaitsevassa hotellissa neuvottelupäiviä, seminaareja jne. Turistit ja lomanviettäjät ovat myös tärkeä asiakasryhmä. Ekologinen hotellirakennus,  ja puutarha kiinnostavat monia.

Paikalliset kylän asukkaat lähiseudulta ovat tottuneet syömään ja  viettämään iltaa hotellin ravintolassa.

Hotelli kuuluu kansainväliseen Biohotellit- ketjuun. Hörgerit pitävät siirtymistä luomuhotelliksi onnistuneena ratkaisuna, joka sopii hyvin heidän maalaishotellilleen. Paikallinen luomuruoka ja kestävä kehitys paikallisiin oloihin sovellettuna ovat toimiva ratkaisu. Hotellin ja ravintolan käyttöaste on ollut korkea. Ammattitaitoisen ja kielitaitoisen työvoiman saanti on suurin haaste, koska henkilökuntaan tarvitaan noin 35 työntekijää.

Tutustu luomu-hotelli Hörgerin kotisivuihin

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saanut tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta