Kuluttajan kalaopas kestäviin kalavalintoihin

WWF Suomi kampanjoi vuonna 2012 kestävän kalastuksen puolesta. Tavoitteenamme on, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa olisi kaupan vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Lisäksi halutaan tehostaa kotimaisten uhanalaisten kalalajien suojelua sekä kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuutta.

WWF haastoi mukaan Kalakampanjaan tärkeät sidosryhmät päättäjistä kalakauppaan, kuluttajiin ja kalastajiin. Yrityksiltä, organisaatioilta ja yhteisöiltä pyydettiin selkeitä sitoumuksia konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi, jotka auttavat pääsemään kampanjan tavoitteisiin. Sitoumuksissa huomioitiin myös aikaisempi työ asian edistämiseksi.

Or­ga­ni­saa­tion luon­tees­ta riip­puen eh­dot­ta­miam­me toi­men­pi­tei­tä oli­vat:
  1. Uhanalaisten ja/tai kestämättömästi pyydettyjen kalojen poistaminen valikoimista
  2. Kestävästi pyydetyn kotimaisen kalan ja MSC-sertifioitujen kalatuotteiden osuuden kasvattaminen omissa valikoimissanne
  3. Vastuullisia kulutustottumuksia edistävät hankkeet
  4. Käytännön toimenpiteet kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuuden parantamiseksi
  5. Käytännön toimenpiteet kotimaisten uhanalaisten kalojen suojelun tehostamiseksi
  6. Organisaationne toiminnan luonteeseen sopivat muut käytännön toimenpiteet ja sitoumukset jotka edistävät kampanjan tavoitteita

Suosi myös luonnonmukaisesti kasvatettua kalaa, milloin sitä on saatavilla.

Kuluttajan kalaopas WWF 2015 (pdf)

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.