Kasvata oma luomubrändi

Määrittelemällä yrityksesi arvot, viestit ja kohderyhmät saat tarpeellista selkärankaa some-markkinointiin. Tässä artikkelissa Laura Browne kertoo mitä brändin rakentaminen somessa voi olla pienen lähiluomuyrityksen näkökulmasta. Mukana tarjotaan näppärä brändimäärittelyn työkirja.

Yrityksesi ja tuotteidesi markkinointi on todella tärkeää – kuinka muuten asiakkaat saisivat tietää palveluistasi, tuotteistasi, niiden laadusta tai toimivuudesta?

Markkinoinnin ei tietystikään ole tarkoitus olla huutavaa höttöä, joka jankuttaa ostamaan ja ärsyttää kuluttajia. Tuskin kenenkään ajatuksena on myydä tuotettaan väkisin ihmisille, jotka eivät sitä tarvitse.

Pienyrittäjän kannattaa suhtautua markkinointiin asiakkaiden auttamisena. Sinulla on jotain, mitä he tarvitsevat, mutta he eivät vielä tiedä sitä! Mitä enemmän hyödyllistä ja relevanttia tietoa (jopa viihdykettä!) laitat potentiaalisten asiakkaidesi saataville, sitä kiinnostavampi seurattava yrityksestäsi tulee.

Kan­nat­taa­ko mark­ki­noin­tia teh­dä itse?

Pienyrittäjällä on kaksi vaihtoehtoa: markkinointiaan voi tehdä itse, tai maksaa sen tekemisestä ammattilaiselle. Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat avaavat itsemarkkinoijalle uudenlaisia mahdollisuuksia. Taitava viestijä voi räjäyttää potin määrätietoisella ja luovalla some-markkinoinnilla, mutta toisaalta uupunut ulkoilmaihminen ei välttämättä kostu juurikaan siitä, että tuijottaa väkisin näyttöä pari iltaa viikossa, koska ”yrityksen pitää markkinoida itseään”.

Netti on täynnä tietoa uteliaalle. Alhaiseltakin tietotasolta ponnistava innostunut itsemarkkinoija voi nopeasti omaksu some-markkinoinnin lainalaisuudet, ja löytää itselleen sopivan tavan tuottaa markkinointisisältöjä verkkoympäristöön.

Tie­dät­kö, ke­nel­le pu­hut?

Kohdeyleisön tarkka määrittely parantaa viestisi tehoa merkittävästi. Vaikka olisi mukavaa, että jokainen suomalainen tai lähialueesi asukas ostaisi tuotteitasi, ”kaikki suomalaiset” ei ole markkinoinnin ja viestien kohdentamisen kannalta erityisen hedelmällinen rajaus. Kohdenna rohkeasti!

Kokeneellekin markkinoijalle saattaa olla hankala erottaa omia mieltymyksiään kuluttajan, ostajan ja loppukäyttäjän mieltymyksistä ja tarpeista. Monta toimivaa ideaa saattaa mennä sivu suun, jos markkinointia tekee omista lähtökohdistaan ja unohtaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja tilanteet.

Ostajapersoonat ovat helppo ja tehokas tapa etäännyttää markkinoinnin tekemistä omasta ajatusmaailmastaan. Kun mainostekstiä tai kampanjaideaa kirjoittaa suoraan tietynlaiselle tyypille, on helpompi keksiä miten asian voisi ilmasta häntä houkuttelevalla tavalla. Ilman sitä tulee todennäköisesti kertoneeksi vain oman asiansa, omasta näkökulmastaan.

Brän­di­si mää­rit­te­le­mi­nen te­hos­taa te­ke­mis­tä

Riippumatta siitä, teetkö markkinointisi itse vai jätätkö toteutuksen ja toimenpiteet ammattilaisten huoleksi, sinun on tärkeää määritellä, mitä haluat yrityksestäsi kertoa.

Yhtenäinen brändi auttaa asiakastasi hahmottamaan, mitä yrityksesi tekee. Sinun itsesikin on helpompi luoda tuotteistasi ja palveluistasi asiakkaalle oikeanlaisia mielikuvia, jotka myös säilyvät mielessä. Visio ja missio, arvot ja ydinviestit ovat tyypillisiä tapoja määritellä, millaisia asioita brändisi edustaa, millaisia asioita siihen liitetään, minkälaisella äänensävyllä se viestii – ja erityisesti kenelle.

Tunnistettava brändi, jolla on selkeät viestit on helppo muistaa ja ymmärtää. Kun markkinoinnin tekijät itse sisäistävät, millainen yritys on ja mitä asioita korostaa, viestinnästä tulee selkeää ja yhdenmukaista, vaikka tekijöitä olisi useita. Linja kannattaa pitää johdonmukaisena, ettei asiakas joka kertaa markkinointiviestintääsi törmätessään joudu tutustumaan yritykseesi uudelleen.

Brändisi määrittely nopeuttaa tekemistä, tekemiseen ryhtymistä ja säästää yritykseltäsi aikaa ja rahaa.

Ase­ta ta­voit­tei­ta ja seu­raa nii­den to­teu­tu­mis­ta

Markkinoinnille asettamasi tavoitteet helpottavat päätöksentekoa ja ohjaavat tekemistäsi. Myös markkinointiviestinnän tehokkuuden mittaaminen ja vaikuttavuuden seuraaminen on tärkeää. Markkinoijan kannattaa seurata sekä lopullista vaikuttavuutta eli liiketoiminnan tunnuslukuja, sekä omien toimenpiteiden tavoittavuutta.

Useimmat somekanavat tarjoavat markkinoijalle kävijätietoja (esimerkiksi Facebook Insight), joiden avulla on helppo seurata päivitysten onnistuneisuutta. Statistiikka kertoo, minkälaiset päivitykset ja postaukset saavat seuraajasi innostumaan tai tuovat sinulle parhaiten näkyvyyttä ja uusia seuraajia. Tuloksia kannattaa analysoida säännöllisesti ja ottaa niistä opiksi!

Sopivia tavoitteita voisivat olla esimerkiksi nämä:

  • yleisön/yhteisön koko
  • viestien kokonaistavoittavuus (amplified reach)
  • uutiskirjeen tilaajamäärät
  • vuorovaikutuksen taso/määrä/volyymi

Kaikki nämä vahvistavat potentiaalisten asiakkaidesi mielikuvaa ja tietoisuutta yrityksestäsi, joka varmasti näkyy ennen pitkää myös parantuneena tuloksena.

DIY-mark­ki­noin­ti vaa­tii pit­kä­jän­tei­syyt­tä ja ru­tii­nei­ta

Yrityksen huoltaminen ja erityisesti markkinointihommat hukkuvat helposti monien kiireen keskelle. Valitse kalenteristasi sopiva aika – mieluummin sellainen, jolloin olet virkeä ja hyväntuulinen – joka viikolta, määrittele tehtävät, jotka haluat saada aikaiseksi, ja noudata itsellesi asettamaa lukujärjestystä.

Brändin ei tarvitse välttämättä olla läsnä aivan joka hetki, mutta jos sinulla on käytössäsi älypuhelin, kannattaa asentaa siihen sovelluksia, joista pääset tarkastamaan päivän tapahtumat kaikista käyttämistäsi kanavista.

Lataa brändimäärittelyn työkirjan sähköisesti täytettävä versio (ppt, 19 s.) tai tulostettava versio (pdf, 19 s.).

Kirjoittaja: Laura Browne

Tämä artikkeli on osa Kasvot luomulle -hankkeessa julkistettuja materiaaleja. Aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.