Heinämaitoa tilan omaan juustolaan

Braunin luomutilalla Baijerissa tuotetaan heinämaitoa, joka jalostetaan juustoiksi tilan omassa juustolassa. Tila on panostanut monin tavoin suoramarkkinointiin. Juustot markkinoidaan omasta kaupasta Muenchenissä, tilalla olevasta kaupasta, lähimarkettien ja luomukauppojen kautta.
Mo­nia­lais­ta luo­mun ke­hit­tä­mis­tä

Josef ja Irene Braun viljelevät tilaansa Baijerissa Muenchenin lähellä Saksassa luomumenetelmin vuodesta 1984. He ovat monialaisia luomun kehittäjiä.

Tilalla tuotetaan luomusiemen- ja -leipäviljaa, yrttikasvien siemeniä ja maitoa, joka jalostetaan juustoiksi tilajuustolassa.

Tilan 56 ha pinta-alaa ei aiota laajentaa, vaan keskitytään laadun parantamiseen. Laatu alkaa terveestä maasta, joka tuottaa tervettä satoa ja ylläpitää karjan ja ihmisten terveyttä ympäristön terveyttä unohtamatta.

Vil­je­lyä maa­ta hoi­taen ja mo­ni­muo­toi­suut­ta vaa­lien

Viljelykierto on kuusivuotinen; 2- tai yksivuotinen apilapitoinen nurmi vuorottelevat syys- ja kevätviljojen kanssa. Lisäksi on pysyviä laitumia. Maan viljavuuden hoitoon on paneuduttu huolella. Kastematoja pelloilla on runsaasti yli 200 kpl/m2 ja satotasot ovat korkeita. Nurmiin kylvetään monipuolisesti erilaisia nurmikasvien ja yrttikasvien siemeniä. Nurmisiemenseoksessa on ainakin 14 kasvilajin siemeniä.

Laa­tu­hei­nää hei­nä­kui­vu­ris­sa

Hyvälaatuisen väkiheinän korjuussa ollaan tarkkoja. Kaadon jälkeen heinä pöyhitään ja seuraavana päivänä heinä ajetaan noukinvaunulla latokuivuriin. Heinää siirretään siltanosturilla. Kuivauksen tulee olla tehokas ja toimia varmasti kaikilla säillä. Uudehkon kuivurirakennuksen katolla on aurinkokeräin lämmittämässä kuivausilmaa. Tarvittaessa heinän kuivaukseen käytetään lisälämpöä.

Heinä koostui monipuolisesti erilaisista kasveista, apiloista, nurmiheinistä ja yrteistä. Heinän laatu oli huippuhyvää – se oli verrattavissa ihmisille kuivattujen yrttien laatuun.

Kes­tä­viä leh­miä hei­nä­ruo­kin­nal­la

24 lehmän maito tuotetaan pelkästään nurmirehulla ruokkien – kesällä laiduntaen ja talvella väkiheinällä. Väkirehuiksi käytetään vain oman tilan leipä- ja siemenviljojen lajittelujätteitä.

Karkearehuihin perustuva ruokinta tuottaa maitoon terveellisen rasvahappokoostumuksen. Omega-3-linoleenihappoa on viisinkertaisesti tyypillisiin pitoisuuksiin verrattuna.

Heinäruokinta parantaa myös eläinten terveyttä ja lisää kestävyyttä. Pitkäikäisyys on keskeinen karjan jalostustavoite. Lehmät poikivat kahdeksan kertaa, kun Saksassa lehmät poikivat noin 2,5 kertaa. Kotoisella heinäruokinnalla vuosituotos vaihtelee 6000-7000 kg välillä. Luomuun siirtymisen jälkeen tilalle rakennettiin vinokuivikepohjalla varustettu pihattonavetta, josta eläimet saavat ulkoilla ympäri vuoden.

Juus­to­ja hei­nä­mai­dos­ta omas­sa juus­to­las­sa

Tilan juustolassa valmistetaan heinämaidosta juustoja pastöroimattomasta maidosta. Valmistetaan Duernecker Camember-, Brie-, Pikantus juustoja sekä yrtein maustettuja tuorejuustoja. Juustot valmistaa palkattu juustomestari. Talon emäntä lomittaa juustomestaria. Viikonlopun ylijäämämaito markkinoidaan osuusmeijeriin.

Ener­giao­ma­va­rai­suus uusiu­tu­vin ener­gia­läh­tein

Lisälämpöä heinän, viljan ja hakkeen kuivaukseen saadaan tarvittaessa myös 70 kW tehoisesta ”voimalaitoksesta”, joka tuottaa haketta kaasuttaen lämpöä 70 kW teholla tilan tarpeisiin ja 30 kW teholla sähköä valtakunnan verkkoon. Lämpöakkuna toimii 7 m3 kuumavesivaraaja. Sähköä tuottaa myös katolla olevat aurinkopaneelit. Haketta kuluu vuosittain 700 m3. Tilalla ei ole metsää, vaan energiapuut viljellään osana pelto-metsäviljelyä. Lohkojen reunamilla viljellään nopeakasvuisia poppelia, pajua ja leppää, jotka korjataan noin 8-12 vuoden välein. Näin pellot tuottavat energiaa kaksinkertaisesti energiamaissiin verrattuna. Suurilla peltoaukeilla puurivistöt parantavat pienilmastoa lisäten peltojen satotasoja.

Voimala tuottaa myös biohiiltä, joka isännän mukaan on arvokas tuote karjan terveysrehuna, typen hävikkien pienentäjänä kuivikkeena ja kompostin seosaineena. Biohiili on myös pitkävaikutteinen maanparannusaine.

Yri­tys­toi­min­taa ja yh­teis­työ­tä per­he­vil­jel­mäl­lä

Tilan toiminta on perheviljelmälle sopivaa yritystoimintaa. Tilajuustola rakennettiin vuonna 1995, jossa lehmien tuottaman maidon jalostaa juustoiksi palkattu juustomestari.

Juustot myydään itse joko tilalta suoraan tai omasta kaupasta Muenchenissä. Juustoja on myynnissä myös lähiseudun elintarvikeliikkeissä ja osa toimitetaan luomukauppoihin tukun kautta.

Tilan toiminta-ajatus:

Tuottajien ja kuluttajien alueellinen verkostoituminen

Tilalla toimitaan yhteistyössä luonnon kanssa ja pyritään ymmärtämään maan, kasvien, eläinten ja ihmisen luonnonlakeja

Mukana luomun kehittämisessä

Peltoviljelyn, metsätalouden ja vihannesviljelyn yhdistäminen

Yhteistyötä

Tilalla työskentelee kaksi sukupolvea, kun kaksi tytästä ovat palanneet tilalle.  Juustot valmistaa palkattu juustomestari, jonka sijaisena toimii emäntä.

Yhteistyötä rakennetaan myös lähiseudulla. Tavoitteena on aikaansaada tiivis vuorovaikutus lähiseudun kanssa. Sitä palvelemaan on avattu tilan vanhaan navettaan ravintola, joka toimii tilausravintolana. Siellä järjestetään monenlaista ohjelmallista toimintaa  ja keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan kiinnostavia alustajia.

Yhteistyötä rakennetaan myös tilan eri osien välillä. Riittävän  monipuolisella ja toisiaan täydentävillä tuotantosuunnilla pyritään saamaan tila omavaraiseksi. Siksi on tärkeää vahvistaa yhteistyötä maan, kasvien, eläinten ja ihmisten välillä. Tavoitteena on peltoviljelyn, karjatalouden, metsätalouden ja vihannesviljelyn yhdistäminen.

Tiedon hankinta ja sosiaalinen tuki ovat tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisten viljelijöiden kanssa tavataan säännöllisesti. Tilan isäntä on erittäin aktiivinen jäsen Bioland -luomuyhdistyksessä  ja erilaisissa kehittämisryhmissä.

Tilalla pyritään ottamaan uudet innovaatiot käyttöön ja kehittämään uusia. Tila tekee  yhteistyötä myös läheisen maatalousyliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimuksia on tehty mm maan viljavuudesta ja kastematojen merkityksestä maan viljavuudelle, kehitetty innovatiinen lannan kompostimenetelmä, ja meneillään on pelto-metsäviljelyn yhdistämisen tutkimus.

Mark­ki­noin­tia
 • Keskitytään paikallisille markkinoille
 • Markkinoinnissa tila tekee yhteistyötä toisten luomuviljelijöiden kanssa. Luomuyhdistyksen tuki markkinoinnille on tärkeä.
 • Tila on mukana myös Saksan valtakunnallisessa luomuesittelytilaverkostossa. Näille tiloille vierailijat ovat tervetulleita.
 • Oma luomukauppa Gut und Gern Muenchenissä on perustettu yhdessä luomuvihannesviljelijän kanssa. Kauppa pidetään auki perjantaisin ja lauantaisin.
 • Tilan tuotteille pyritään antamaan kasvot  -viljelijä tuottaa elintarvikkeen.
 • Seudun vähittäiskaupat juustojen jakelutienä
 • Suoramyyntiä tilalta itsepalveluna
 • Lähiseudun kaupat ja luomutukut
 • Tilausravintola tilan vanhassa navetassa – jalosteiden valmistusta omaan kauppaan Muenchenissä
 • Tilausravintola palvelee myös markkinointiviestintää
 • Kulttuuritapahtumia tilan ravintolassa

Braunin tilan kotisivut

Lue heinämaidon markkinoinnissa Gläserne Molkerei -meijerillä

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta