Food for Life -järjestelmä kannustaa kestävään ja terveelliseen ruokailuun

Luomujärjestö Soil Association tukee kouluja ja muita julkaisia ateriapalveluita tuottavia kestävään ja terveelliseen ravitsemukseen. Toiminnan tukena on Food for Life -järjestelmä, jonka käytäntöön viemistä on tukenut Britannian ”Raha-automaattiyhdistys”. Kolme tason avulla seurataan keittiön tasoa ja kannustetaan parempiin tuloksiin. Kolme tasoa ovat bronssi, hopea- ja kultatasot.

Food for Life-ohjelma tukee kouluja hankkimaan oppilaille parempaa kouluruokaa valmistettuna lähellä tuotetuista, tuoreista ja merkittävässä määrin luomuraaka-aineista.

Projektista hyötyvät myös paikalliset viljelijät saaden tuotteilleen varmempia markkinoita lähellä, vuodenajanmukaisesti ja kestävästi tuotetuille elintarvikkeille.

Koulutuksen ansiosta koulujen keittiöhenkilökunta oppii suunnittelemaan terveellisiä aterioita ja valmistamaan tuoreista, vuodenajanmukaisista raaka-aineista ja luomutuotteista maukkaita ja ravitsevia kouluaterioita.

Myös vanhempia valmennetaan valmistamaan terveellistä ruokaa Soil Associationin pyörillä kulkevassa opetuskeittiössä.

Oppilaat saavat myös kokemusta ruuan alkuperästä viljelemällä sitä osin itse. Kouluille perustetaan opetuspuutarhat ja oppilaille järjestetään opintokäyntejä luomumaatiloille. Jokaisen mallikoulun läheisyyteen perustetaan luomumaatila, joka voi toimia oppilaiden opetus- ja kummitilana.

Mukana on jo 6500 koulua, 40 % peruskouluista, 300 päiväkotia, 30 yliopistoa ja sairaaloita.

 

Food For Life -kou­lu­ruo­ka­kam­pan­jan ta­voit­teet

Food For Life -kouluruokakampanjan tavoitteena on rohkaista ja tukea:

 • Tarjoamaan tuoretta, vastavalmistettua ruokaa
 • Hankkimaan ympäristöllisesti kestävää ja eettisesti tuotettuja elintarvikkeita
 • Tekemään terveellinen ravitsemus helpoksi
 • Suosimaan paikallista tuotantoa

Schoolfood

Food for Life Partnership

Food for life Scotland

Kouluruokailu ja muuta julkista laitosruokailua tuotetaan tällä ohjelmalla.
Seurantaan ja parempiin tuloksiin kannustamiseksi ohjelmaan on rakennettu kolme tasoa bronssi, hopea- ja kultatasot.

Brons­si­mer­kin vaa­ti­muk­set ovat seu­raa­vat:
 • Ateriat täyttävät kansalliset ravitsemussuositukset
 • Vähintään 75 % aterioista on valmistettu omassa keittiössä tuoreista jalostamattomista raaka-aineista
 • Kaikki liha täyttää Britannian eläinsuojelun vaatimukset
 • Kananmunat ovat peräisin vapaan kanan munia (häkkikanalat kielletty). Vuoden 2015 alusta ulkoilemaan pääsevien kanojen munia.
 • Punaisella listalla olevaa kalaa ei saa käyttää  (MCS)
 • Ei käytetä ei-toivottuja lisäaineita eikä trans-rasvoja (erillinen lista)
 • GMO-elintarvikkeita ei käytetä
 • Juomavettä on jatkuvasti saatavilla
 • Ruokalistat ovat sesongin mukaisia ja sesonkituotteita suositaan
 • Ruoan alkuperä kerrotaan
 • Ruokalistoilla otetaan huomioon erikoisdieetit ja kulttuuriset näkökohdat
 • Kaikki tavarantoimittajat on sertifioituja riittävän ruokaturvallisuuden takaamiseksi
 • Keittiöhenkilökuntaa koulutetaan valmistamaan tuoreita aterioita ja tuntemaan Food for Life- merkkijärjestelmä
Ho­pea ja kul­ta­merk­ki­ta­soil­la ta­soil­la ruo­an tu­li­si olla:
 • Sesonginmukaista
 • Luomua
 • Kestävästi tuotettua
 • Laitumella tuotettua
 • Paikallista
 • Jäljitettävää
 • Terveellistä

Hopea ja kultamerkki -tasolla kerätään pisteitä erillisen pisteytysjärjestelmän avulla.

Pisteitä saa:

1. Hankkimalla luomuelintarvikkeita, suosimalla kotieläinten ulkoilukasvatusta, reilun kaupan tuotteita, Freedom -kalaa ja kotieläintuotteita (normaalia väljemmät tilat), ympäristömerkittyjä tuotteita (LEAF), ja kestävän kalastuksen kalaa.

Hopeamerkkitasolla pisteitä tulee kerätä vähintään 150.
Hopeatasolla luomuruokaa tulee olla käyttää vähintään  5 % elintarvikehankintojen arvosta. Jokaisesta lisäprosentista saa 5 pistettä.

Kultamerkkitasolla pisteitä tulee kerätä vähintään 300.
Kultatasolla luomuruokaa tulee käyttää vähintään 15 % ja siitä vähintään 5 % tulee olla luomukotieläintuotteita.  Jokaisesta lisäprosentista saa 5 pistettä.

Pisteiden laskemiseen löytyy netistä laskuri.

2. Tekemällä terveellinen ruokailu helpoksi erilaisin toimenpitein, kuten kasvisruokapäivä, vähentämällä lihan käyttöä, vähentämällä suolan käyttöä, suosimalla täysjyväleipää, suosimalla hedelmiä jälkiruokien asemesta, pyrkimällä vähentämään jätteiden määrää /syö lautanen tyhjäksi -ohjelmat).
Hopeatasolla vaaditaan vähintään 20 pistettä tämän ryhmän toimintoja.
Kultatasolla vaaditaan vähintään 50 pistettä tämän ryhmän toimintoja.

3. Suosimalla paikallisia lähielintarvikkeita ja kotimaisia tuotteita.

Food for Life -merkkijärjestelmän Kouluruokailun tasot

Kouluruokailun käsikirja, jossa kunkin tason vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti.

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta