Eu-kampanja: luomu hyvää luonnolle hyvää sinulle

15.8.2008

EU-Komissio käynnisti luomutiedotuskampanjan heinäkuussa 2008. Kampanjan tarkoitus on kertoa jäsenmaiden kuluttajille luomusta.

Alla on listattu iskulauseet ja avainviestit, joilla EU:n luomun edistämiskampanjaa välitetään. Käytä vapaasti tätä sisältöä luodaksesi omat edistämismateriaalisi.

Avai­nis­ku­lause:

 • Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää sinulle.

Mui­ta is­ku­lausei­ta:

 • Luomu. Hyvää luonnolle, hyvää minulle.
 • Luomu. Luonnollinen valinta.
 • Luomu. Päätös luonnon puolesta.
 • Luomu. Ole luonnollinen!
 • Luomu. Luonnosta, johon luotamme.
 • Luomu. Se on meidän luonnossamme.
 • Luomu. Hyvää, johon luotamme.
 • Luomu. Yksinkertaisesti hyvää.
 • Luomu. Syntisen hyvää.

EU-tie­do­tus­kam­pan­jas­sa luo­mun eri puo­lis­ta ker­to­via avain­vies­te­jä ovat:

 • ”Luomuviljely säilyttää luonnon monimuotoisuuden korkealla tasolla sekä edistää lajien ja elinympäristöjen suojelua.”
 • ”Luomutuotanto käyttää vastuullisesti energiaa ja luonnonvaroja.”
 • ”Luomuviljely tasapainottaa ja rohkaisee paikallisten voimavarojen käyttöön.”
 • ”Luomuviljely edistää maaperän elämää, luonnollista maan viljavuutta ja veden laatua.”
 • ”Luomutuotanto edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia.”
 • ”Luomutuotanto täyttää eläinten lajinmukaiset käyttäytymistarpeet.”
 • ”Luomuruoka vastaa kuluttajien vaatimuksiin aidosta ja maukkaasta ruuasta.”
 • ”Luomumerkki vakuuttaa kuluttajat siitä, että heidän ostamansa tuotteet ovat tuotettu valvottujen luomusäännösten mukaisesti.”
 • ”Luomutuotanto tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman markkinoille useiden toimituskanavien kautta.”
 • ”Luomutuotannon valvonta varmistaa kuluttajille, että kaikki toimijat tarkastetaan säännöllisesti viranomaisten toimesta.”
 • ”Luomutuotteiden kasvava kysyntä tarjoaa lisääntyviä yritysmahdollisuuksia koko elintarvikeketjussa.”
 • ”Luomutuotannon kasvu luo lisää työmahdollisuuksia ja hyvinvointia maaseutujen aluetaloudelle ja vaikuttaa maaseutumaiseman säilyttämiseen ja parantamiseen.”
 • ”Luomutuotanto antaa mahdollisuuksia luomuelintarvikeketjun toimijoille läheiseen kanssakäymiseen kuluttajien kanssa.”
 • ”Luomuelintarvikeketju tarvitsee erikoistuneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä.”

Luo­mun avain­vies­tit tar­koit­ta­vat ly­hyem­min il­mais­tu­na:

 • Luonnon monimuotoisuuden ja maaseutumaiseman ylläpito
 • Vastuullinen energian ja luonnonvarojen käyttö
 • Paikallisten mahdollisuuksien hyväksikäyttö
 • Maan luontaisen viljavuuden hoitaminen
 • Vesien ja ilmakehän suojelu
 • Kotieläinten lajinmukainen hoito
 • Vastaa kuluttajien odotuksiin aidosta ja maukkaasta ruoasta
 • Maaseudun asutuksen säilyttäminen
 • Kanssakäyminen kuluttajien kanssa
 • Luomu tarvitsee uusia työntekijöitä

EU-Komission luomutiedotuskampanjan viestit

Teksti: Jukka Rajal