Etelä-Savosta löytyy hyviä luomualan roolimalleja yrityksille

17.2.2015

Luomuyrityksistä on nyt julkaistu yritysesittelyjä videoina ja teksteinä. Tutustu luomuleipomoon, luomulihan tuotantoon ja suoramarkkinointiin tilojen välisenä yhteistyönä, monipuoliseen jatkojalostusyritykseen sekä luomu- ja lähiruokaan erikoistuneeseen kauppaan. Etelä-savolaisten luomuyritysten esittelyt on toteuttanut Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.
Kärkiyrityksistä oppia

Materiaalit on tarkoitettu käytettäväksi luomuliiketoiminnan opetuksessa ja valmennuksessa.

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hankkeessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen vastuualueena oli arvoketjuselvityksen tekeminen, liiketoiminta- ja mentorointikoulutus, yrityskohtaiset liiketoimintavalmennukset ja luomuliiketoiminnan opetuksen ja valmennuksen tueksi tuotettavien videoiden ja tapauskuvausten (case) tuotanto.

Yrityskohtaisissa valmennuksissa ja video ja case -haastatteluissa ilmeni, että monet eteläsavolaiset luomualan yritykset kuuluvat omilla kapeilla toiminta-alueillaan koko Suomen kärkiyritysten joukkoon. Näin ollen ne toimivat hyvinä roolimalleina uusille alkaville ja luomuun siirtyville yrityksille. Näillä yrityksillä on oikea rohkea asenne ja selkeät tavoitteet oman toiminnan kehittämisestä.

Pienyrityskeskuksessa tuotettiin hankkeessa video ja case-materiaali neljästä yrityksestä, jotka olivat Hyvätuuli Highland, Luomuhonen Oy, Tuorepuoti Oy ja Vavesaaren Tila Oy. Näistä yrityksistä

Hyvätuuli Highlandilla ja Luomuhonen Oy:llä on takanaan jo useita tilikausia ja ne ovat jo vakiinnuttaneet toimintansa. Tuorepuoti Oy ja Vavesaaren Tila Oy ovat alle viisi vuotta toimineita yrityksiä.

Esimerkkiyritysten videot ja tapauskuvaukset löytyvät täältä

Hyvätuuli Highland
Ar­vo­ket­jus­ta sel­vi­tys

Lisäksi hankkeessa tuotettiin tietoa eteläsavolaisen luomun arvoketjusta sekä kysely- että haastattelututkimuksin.

Arvoketjun kuvauksen ja ominaispiirteiden lisäksi tutkimus toi esiin alueen haasteita

ja kehittämistarpeita, joista keskeisiä ovat luomutuotannon volyymin lisääminen Etelä-Savossa, uusien

luomutuotteiden kehitystyö ja jatkojalostus, tuottajien yhteistyön laajentaminen erityisesti

markkinoinnissa ja logistiikassa sekä ajankohtaisen tiedon tuottaminen ja jakaminen arvoketjun eri

osapuolille luomutuottajista ja heidän tarjonnastaan. Luomuruoan arvoketju Etelä-Savossa -raportti

julkaistaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa Kauppa ja talous.

Lisätiedot:

Markku Virtanen. 040 754 5539, markku.virtanen@aalto.fi

Sinikka Mynttinen, 050 496 5227, sinikka.mynttinen@aalto.fi