Elin­tar­vi­ke­ket­ju ja ku­lut­ta­jat tu­ke­vat luo­muun siir­ty­mis­tä Tans­kas­sa

22.8.2008

Asiakkaat, jotka ostivat luomutuotteita SuperBrugsen –elintarvikeketjusta 14.5.2008, tukivat samalla luomutuotantoon siirtymistä maatiloilla.

SuperBrugsen-ketju lahjoitti kyseisen päivän luomutuotteista samansa voiton noin 50 000 euroa käytettäväksi maatilojen siirtymisedellytysten selvittämiseen ja neuvontaan tilatasolla. Myynti ja lahjoitettava summa kasvoivat 19 prosentilla edellisvuodesta.

Tavoitteena on rohkaista viljelijöitä siirtymään luomutuotantoon. Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut Tanskassa voimakkaasti viime vuosina eikä kysyntää pystytä enää tyydyttämään kotimaisella tuotannolla ilman tuotannon merkittävää lisäystä.

https://www.organicdenmark.com/