Alihankintana teettäminen

Alihankintana teettäminen on helpottunut vuodesta 2012 alkaen. Tähän asti kaikkien luomutuotteita alihankintana valmistavien tai varastoivien on täytynyt kuulua aina itse luomuvalvontajärjestelmään, mutta ei tarvitse enää. Alihankkijan tulee sitoutua luomusäädösten mukaiseen toimintaan päämiehensä kanssa tehtävällä sopimuksella.
Oleel­lis­ta ali­han­kin­nas­sa on
  • raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden omistusoikeus pysyy koko toiminnan ajan alkuperäisellä omistajalla eli päämiehellä
  • alihankkija ei saa myydä päämiestensä tuotteita omaan lukuunsa
  • tuotteen tai palvelun teettäjä eli päämies vastaa siitä, että alihankkijalla teetetyt tuotteet ovat luomutuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja ja käsiteltyjä sekä pidetty niin erillään tavanomaisista tuotteista että sekaantumisen vaaraa ei synny
  • alihankkija vastaa omasta puolestaan päämiehelle, että tilatun tuotteen valmistuksessa noudatetaan luomuvaatimuksia. Tästä tehdään yksityiskohtainen sopimus, jossa alihankkija myös sitoutuu siihen, että luomutuotannon tarkastaja saa tehdä yrityksen toimitiloissa tarkastuskäynnin osana päämiehen luomutarkastusta.
  • mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita vaatimukset korjaavista toimenpiteistä osoitetaan päämiehelle
  • yksityiskohtaisessa kirjallisessa sopimuksessa kuvataan sekä alihankkijan että päämiehen toiminta. Päämies lisää toiminnan kuvauksen ja tehdyn sitoumuksen luomusuunnitelmaansa ja toimittaa kopion valvovalle viranomaiselle
  • päämiehen on tehtävä ennen toiminnan aloittamisesta ilmoitus alihankinnan käytöstä toimintaansa valvovalle viranomaiselle, joka on toiminnan luonteesta riippuen ELY-keskus tai Evira (nyk. Ruokavirasto).
Esi­merk­ke­jä sii­tä mil­loin on kyse ali­han­kin­nas­ta

1. Vihannesviljelijä käyttää kyläkoulun keittiötä itse viljelemistään juureksista valmistettujen juuressoseiden valmistuspaikkana. Työn hän tekee itse. Valmiit soseet varastoidaan koulun pakastimeen. Kun tuottaja myy itse tuotteet, hän hakee soseet pakastimesta, etiketöi pakkaukset ja kuljettaa ostajille. Luomutuotantoehtojen täyttämiseen liittyvä toiminta kuvataan tuottajan ja koulun omistavan kunnan välisessä sopimuksessa.

Tämä ei ole alihankintaa, vaan tuottaja vuokraa koululta toimitilan. Riittää kun tehdään vuokrasopimus , johon kirjataan milloin ja mihin tarkoituksiin tilaa käytetään ja tilan omistaja sitoutuu samalla siihen, että heidän tiloihinsa saa tulla tarkastuskäynnille .

Tuottaja kuuluu ELY-keskuksen alhaisen jalostuksen luomuvalvontaan ja ELY-keskuksen valtuuttama luomutarkastaja käy tilalla tekemänsä tarkastuskäynnin yhteydessä tarkastamassa toteutuvatko luomuvaatimukset tuotteiden varastoinnissa.

2. Luomumehuja valmistava yritys haluaa teettää valikoimansa täydennykseksi marmeladimakeisia. Yritys etsii makeisia valmistavan yrityksen kumppanikseen, vie yritykseen luomuraaka-aineita ja teettää makeisvalmistajalla luomumarmeladimakeisia. Valmiit makeiset tuodaan takaisin mehuja valmistavaan yritykseen ja pakataan vähittäismyyntipakkauksiin luomutuotannon tunnuksia käyttäen.

Luomumehuyritys kuuluu Eviran luomuelintarvikevalvontaan ja makeisia valmistavassa yrityksessä tehtävä alihankinta tarkastetaan mehuja tekevän yrityksen eli päämiehen toiminnan osana.

Toiminta tulee kuvata luomumehuyrityksen luomusuunnitelmassa ja muutettu suunnitelma tulee toimittaa Eviraan samalla kun alihankinnasta ilmoitetaan Eviraan jo ennen valmistuksen aloittamista.

Makeisia valmistavan yrityksen ei tarvitse itse kuulua Eviran valvontaan, jos he eivät omista tuotteita tai osta raaka-aineita omiin nimiinsä.

3. Tuottaja teurastuttaa luomukotieläimiä pienteurastamossa. Teurastamo ei osta eläimiä.

Paloitellut lihat palaavat takaisin tilalle. Tuottaja pakkaa lihat pienempiin pakkauksiin ja merkitsee päälle, että ne sisältävät luomulihaa. Tuottaja myy lihapakkauksia tilamyymälässä kuluttajille ja isompia pakkauksia lähikaupungin suurkeittiöille.

Tuottaja kuuluu ELY-keskuksen alhaisen jalostuksen luomuvalvontaan.

Teurastamo ei ole velvollinen kuulumaan luomuvalvontaan, mutta tilalle alihankintana tekemänsä luomueläinten teurastuksen osalta sen tulee noudattaa luomusäädöksiä. Tuottajan luomusuunnitelmassa tulee olla tästä tieto sekä kopio toimijoiden välisestä sopimuksesta.

ELY-keskuksesta viesti kulkee valvonnantarpeesta Eviraan, jonka perusteella Evira toimeksiantaa tarkastuksen. Tarkastuksen tekee joko Eviran valtuuttama teurastamon tarkastuseläinlääkäri tai luomuelintarviketarkastaja. Tarkastuksella varmistetaan teurastamossa toteutuvatko luomulainsäädännön vaatimukset, mm. erilläänpidon vaatimukset.

4. Edellisen esimerkin luomutuottaja vie paloitellut lihat lihatuotteita jatkojalostavaan yritykseen ja teettää lihasta makkaroita ja suolalihaa. Tuotteet pakataan ja etiketöidään tuottajan nimelle ja luomutunnuksin jalostusyrityksessä.Tuottaja markkinoi tuotteet itse. Valmiit tuotteet välivarastoidaan jalostusyrityksen kylmiössä ja jatkojalostaja kuljettaa jalosteet tuottajan sopimille ostajille alihankintasopimuksen mukaan. Luomutuottajan, joka on päämies, on liityttävä Eviran luomuelintarvikevalvontaan, jonka kautta reseptiikkaa vaativien tuotteiden valmistus valvotaan.

Jatkojalostusyrityksen ei tarvitse kuulua Eviran luomuelintarvikevalvontaan, koska Eviran valtuuttama elintarvikkeiden valmistusta valvova luomutarkastaja käy tekemässä valvontakäynnin jatkojalostusyrityksessä osana luomutuottajan ( päämiehen ) luomuvalvontaa.

Lisätietoja: Ruokavirasto - luomu

Teksti: Brita Suokas 23.4.2013

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.