Kasvot luomulle

Tähän sivulle on koottu kaikki materiaali, jota Kasvot luomulle – lähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennus -hanke tuotti vuosina 2012 - 2014.

Materiaali sopii lähiluomun kanssa työskentelevien yrittäjien lisäksi myös kehittäjien ja kouluttajien käyttöön. Myös teemoista kiinnostunut kuluttaja löytää joukosta kiinnostavaa tietoa.

Materiaalintuotannon lisäksi hankkeessa valmennettiin lähiluomun kanssa työskenteleviä monimuotovalmennuksessa ja opintomatkoilla. Hankkeen toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhdessä Luomuliiton kanssa. Kasvot luomulle -hanke kuului Manner-Suomen maaseutuohjelmaan 2007 - 2013 ja sitä rahoitti Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena.

Materiaali on jaettu neljään kokonaisuuteen.

1. Luo­mu­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu

Kuinka kehittää markkinointia pienessä lähiluomuyrityksessä? Miten jakaa ja vaiheistaa markkinoinnin suunnittelua? Entä jos koko markkinointi on itselle vierasta tai jopa vastenmielistä? Kuinka hankkia palveluja muilta? Mitä kannattaa tehdä itse ja miten? Kuinka käyttää sosiaalista mediaa? Tähän opaskokonaisuuteen on koottu Kasvot luomulle -valmennuksen ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Valmennuksessa haettiin yrittäjille voimavaroja pilkkomalla markkinoinnin suunnittelutyötä helposti lähestyttäviin osiin ja tarjoamalla välineitä tukemaan järjestelmällistä työskentelyä. Kokonaisuutta pilkkomalla pääsee laittamaan osia järjestykseen vaikkapa sen mukaan, mitä pitää tärkeänä ja mitä turhana, tai mitä haluaa tehdä ja mihin hankkia apua. Monelle lähiluomun yrittäjälle tuotanto on luontevampaa kuin markkinointi. Markkinoinnista ei tarvitse innostua, mutta markkinoinnin näkökulmaa ymmärtämällä voi yrityksestään löytää kehitettävää, joka ei vaadi suuria investointeja ja pankkilainoja.

Tähän tulee kuva tai linkki Marikan videoon

2. Luo­mu­mark­ki­noin­nin hy­vät käy­tän­nöt

Kuinka luomun tuottajat ja kuluttajat kohtaavat? Mitä uusia toimivia ratkaisuja pieni lähiluomua myyvä yritys voisi keksiä? Näitä kysymyksiä yrittäjät ja muut asiantuntijat miettivät Kasvot luomulle -hankkeen valmennuksissa. Tähän hyviä käytäntöjä esittelevään opaskokonaisuuteen on koottu Kasvot luomulle -valmennuksen ratkaisuja näihin kysymyksiin. Hyviä käytäntöjä haettiin koti- ja ulkomailta.

Luomutuote voi kulkea tuottajalta kuluttajalle lukemattomilla tavoilla, eivätkä yleisimmät tavat välttämättä ole kummankaan osapuolen kannalta parhaimpia. Lähiluomun ratkaisuja mietitään pitkin Suomea. Hankkeessa käytiin tutustumassa myös baijerilaisiin tapoihin paikan päällä Saksassa. Muuta maailmaa seurattiin Ruralia-instituutin ja Luomuliiton verkostojen, hankkeessa työskennelleiden asiantuntijoiden sekä median kautta.

Alla olevan materiaalin tarkoitus on tarjota kaikille kiinnostuneille mahdollisuus kurkistella Luomun hyviä käytäntöjä. Mitkä markkinointitavat voisit parhaiten sovittaa omalle yrityksellesi? Tai jos katsot asiaa kuluttajan näkökulmasta, niin kuinka sinä mieluiten hankkisit lähiluomusi?

Mistä löydän luomutuotteita? Esimerkiksi täältä:

3. Luo­mun li­sä­ar­vo ja kes­tä­vyys­vies­tin­tä

Miksi luomu on hyväksi ihmisille, eläimille ja luonnolle? Kuinka kertoa luomun eduista ja käsitellä kestävyyskysymyksiä pienessä lähiluomua myyvässä yrityksessä? Tässä opaskokonaisuudessa esitellään luomun eduista ja kestävyydestä viestimisen tavoista kertovaa Kasvot luomulle -hankkeen materiaalia, joka on tarkoitettu erityisesti lähiluomun yrittäjille ja kehittäjille, mutta tarjoaa tietoa myös asiasta kiinnostuneille kuluttajille.

Valmennuksessa opiskeltiin, pohdittiin ja harjoiteltiin luomun eduista kertomista ja yrityksen kestävyyden viestimistä ja seurantaa yhdessä asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa. Luomun etujen tunteminen auttaa paitsi yrittäjää myymään tuotteitaan niin myös kuluttajia tekemään mieleisiään valintoja. Markkinnoinnissa luomun eduista pitää kertoa toisin kuin esim. tutkimuksissa. Havainnollisuus ja jopa huumori ovat tervetulleita.

Kestävän kehityksen vaatimukset ovat kasvaneet yrityselämässä. Kestävyyden parantamisen lisäksi tästä työstä kannattaa osata myös viestiä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Järjestelmällisyys ja kokonaisuuksien jäsentäminen auttavat sekä kestävyydestä kertomista että helpottavat kehittämistä.

4. Kuu­lu­mi­sia luo­mu­mark­ki­noil­ta

Tämä luomumarkkinoijan opasmateriaalin neljäs osa kokoaa luomumarkkinoiden kehittymisestä kertovia uutsiartikkeleita viime vuosien ajalta. Kokoelma on tarkoitettu erityisesti lähiluomun yrittäjille ja kehittäjille, mutta tarjoaa tietoa myös asiasta kiinnostuneille kuluttajille.

Markkinointiuutisia