Green Care korkea-asteen koulutus

Green Care on luontoon, maisemaan, kasveihin ja eläimiin perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua.

Green Care –toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat sekä sosiaali- ja terveysala, maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja matkailu. Alalle tarvittiin lisää korkea-asteen koulutusta, jota Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja kuusi ammattikorkeakoulua kehittivät hanketyönä ja yhdessä kokeiluopintojaksoille osallistuneiden opiskelijoiden kanssa v. 2015–2018. Kehitettyä koulutusta tarjoaa nyt ammattikorkeakoulujen verkosto.

Tutustu Green Care korkea-asteen koulutustarjontaan

Tutustu Green Care -koulutusta korkea-asteelle kehittäneeseen hankkeeseen ja sen julkaisuihin  tästä