Maan kasvukunto

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

Tähän sivulle kootut materiaalit on tuotettu OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hankkeessa vuosina 2015 - 2019. Hanketta rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.

Osa materiaaleista (esityksiä, videoita, tietokortteja) on tallennettu kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi). Maan kasvukunto -materiaalit löytyvät ja ovat haettavissa Aoe.fi-palvelun lisäksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä.

 • Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – Osa 3 Maan muokkaus
 • Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – Osa 2 Tiivistymisriskien pienentäminen koneketjujen suunnittelulla
 • Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – osa 1. Kuivatus
 • Raportti: Voiko maan kasvukuntoa kehittää?
 • Maan muokkausta monitoimikultivaattorilla
 • Maan kasvukunnon hoitoa Ylieskolan tilalla
 • Täydennyssalaojituksin kuivatus kuntoon kaivinkoneen salaoja-auralla: Ylieskolan tila
 • Ongelmalohkon kunnostamisen kokemuksia savimaalla: Hyssälän tila
 • Maan rakenteen hoito: Osa 1. Kuivatussuunnitelma ongelmalohkolle
 • Maan rakenteen hoito: Osa 2. Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma
 • Kokemuksia täydennysojituksista ja kasvukunnon hoidosta Köönikkälän tilalla
 • Suorakylvössä olleen lohkon kunnostus syysviljalle sopivaksi
 • Maan kasvukunnon hoitoa Ala-Erkkilän tilalla
 • Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin esitykset Ilmajoella 27.11.2019
 • Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon
 • Terranimo käyttöohjeet suomeksi – renkaiden ja tiivistymisriskien vertailuun
 • MARA-kortti maan rakenteen aistinvaraiseen arviointiin
 • Raportti: Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina
 • Raportti: Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan
 • Maan kasvukunnon hoitoa Verkatakkilan tilalla
 • Pellot ja vedet kuntoon – viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin esitykset Viikissä 3.4.2019
 • Maan rakenne ja kuivatus - OSMOn tuloksia
 • Kivijauheiden hyödyntäminen lannan ravinteiden kierrätyksessä
 • OSMOn onnistumisia kasvukunnon hoidossa
 • Sadontuottokyky paremmaksi – Maan rakenne avainasemassa
 • Maan kasvukunnon hoitoa viljelijöiden ja tutkimuksen yhteistyöllä
 • Raportti: Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään?
 • Video: Maan rakenteen ja vedenläpäisykyvyn arviointi
 • Miten kestävyyttä viljelyyn- seminaarin esitykset Huittisissa 13.12.2018
 • Video: Nelikopterikuvauksella lohkon kasvukuntoa selvittämään
 • Artikkeli: Tarkkuusoppia salaojitukseen sateisesta Irlannista
 • Kuivatus kuntoon – Mutta millaisella salaojituksella? -kurssiaineistot Ilmajoki ja Loimaa 2018
 • Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä
 • OSMOn esittelydiat viljelijätuki-infossa Uudellamaalla 5.4.2018
 • Raportti: Miten vältän maan tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla?
 • Osaamista maan kasvukunnon hoitoon – Maitoa ja lihaa pienemmin ostopanoksin -kurssin materiaalit 1.- 2.2.2018 Seinäjoella
 • Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja rengaskäsikirjoista
 • Laskurit maan tiivistymisriskien määrittämiseen
 • Traktorin vetokyky ja vetohyötysuhteen parantaminen
 • Maakosketusta ja vetokykyä – mitä kaikkea tulisi tietää renkaista -kurssin materiaalit
 • Renkaat keskeisessä roolissa maataloudessa
 • Maan rakenne, tiivistyminen ja muokkaus -kurssin aineistot (videot ja diat)
 • Raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon?
 • Tutkija: Maan tiivistymistä pyrittävä välttämään
 • OSMOn maan kasvukuntoa käsittelevät lehtiartikkelit (kirjoittajat Jukka Rajala, Tuomas Mattila ja Ritva Mynttinen)
 • Raportti: Voiko maan kasvukuntoa kehittää?
 • Ongelmalohkon kunnostamisen kokemuksia savimaalla
 • Maan kasvukunnon hoitoa Ala-Erkkilän tilalla
 • Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin esitykset Ilmajoella 27.11.2019
 • Kemiallinen viljavuus ja sen hoito - Osat 1 - 3
 • Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon
 • Lannoita paremmin -Laskurit ja materiaalit
 • Maan kasvukunnon hoitoa Verkatakkilan tilalla
 • Kivijauheiden hyödyntäminen lannan ravinteiden kierrätyksessä
 • OSMOn onnistumisia kasvukunnon hoidossa
 • Tietokortti: Kipsi on hyvä maanparannusaine, joka ei sovellu kaikille lohkoille
 • Raportti: Kipsi hyvä maanparannusaine, mutta ei sovellu kaikille lohkoille
 • Fosforin käyttökelpoisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen maan kasvukuntoa kehittämällä?
 • Raportti: Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään?
 • Miten kestävyyttä viljelyyn- seminaarin esitykset Huittisissa 13.12.2018
 • Raportti: Uusia menetelmiä maasta vapautuvan typen määrän arviointiin
 • Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä
 • Raportti: Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana julkaistu
 • Raportti: Kationinvaihtokapasiteetin määritys monipuolistaa viljavuustutkimuksen hyödyntämistä
 • Kationinvaihtokapasiteetti-laskurilla parempi hyöty viljavuustutkimuksesta
 • Fosforin käyttökelpoisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen parantamalla maan kasvukuntoa – kokemuksia 24 tutkimuslohkolta
 • Improving phosphorus availability and reducing emissions through soil health – experiences from 24 test fields
 • OSMOn esittelydiat viljelijätuki-infossa Uudellamaalla 5.4.2018
 • Osaamista maan kasvukunnon hoitoon – Maitoa ja lihaa pienemmin ostopanoksin -kurssin materiaalit 1. - 2.2.2018 Seinäjoella
 • Lietelannan laatua parantaa sopiva käsittely ja ravinnetäydennykset
 • Raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon?
 • OSMOn maan kasvukuntoa käsittelevät lehtiartikkelit (kirjoittajat Jukka Rajala, Tuomas Mattila ja Ritva Mynttinen)
 • Biologinen viljavuus, Osa 1
 • Viljelykokemuksia kerääjäkasveista: Tuomas Mattila, Kilpiän tila
 • Raportti: Voiko maan kasvukuntoa kehittää?
 • Suorakylvössä olleen lohkon kunnostus syysviljalle sopivaksi
 • Maan kasvukunnon hoitoa Ala-Erkkilän tilalla
 • Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin esitykset Ilmajoella 27.11.2019
 • Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon
 • Peltomaan lierot
 • Raportti: Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina
 • Edelläkävijäviljelijä Gabe Brown kertoo maata tervehdyttävästä viljelystä
 • Raportti: Muruissa on maan kasvukunnon salaisuus
 • Raportti: Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään?
 • Raportti: Uusia menetelmiä maasta vapautuvan typen määrän arviointiin
 • Maan multavuuden hoito – Miten nopeasti lisätään eloperäistä ainesta peltoon ja palautetaan maan kasvukunto? -työpajan materiaalit 7.3.2018 Kokemäellä
 • Osaamista maan kasvukunnon hoitoon – Maitoa ja lihaa pienemmin ostopanoksin -kurssin materiaalit 1.- 2.2.2018 Seinäjoella
 • Lietelannan laatua parantaa sopiva käsittely ja ravinnetäydennykset
 • Eloisa pelto opastaa muhevampaan maaperään
 • Raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon?
 • OSMOn maan kasvukuntoa käsittelevät lehtiartikkelit (kirjoittajat Jukka Rajala, Tuomas Mattila ja Ritva Mynttinen)
 • Juuristotietopaketti: Juuret maan rakenteen parantajina  (Myllys Merja, Gustafsson Markus, Koppelmäki Kari, Känkänen Harri, Palojärvi, Ansa, Alakukku, Laura. Uudenmaan ELY-keskus 1/2015)
 • MAANEUVO-hankkeen muistikortit
 • OSMOn suositukset maan kasvukunnon hoidon kehittämiseksi Suomessa
 • Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – Osa 3 Maan muokkaus
 • UusiRaHa-hankkeen tuloksia kerääjäkasveista
 • UusiRaHa -hankkeen aluskasviaineistoja
 • OSMO – Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av jordhälsa 2015-2019
 • Verktyg för planering av skötsel av jordhälsan
 • Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – Osa 2 Tiivistymisriskien pienentäminen koneketjujen suunnittelulla
 • Viljelykokemuksia kerääjäkasveista: Tuomas Mattila, Kilpiän tila
 • Esitelmä: Voiko maan kasvukuntoa korjata?
 • Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – osa 1. Kuivatus
 • Raportti: Voiko maan kasvukuntoa kehittää?
 • Maan muokkausta monitoimikultivaattorilla
 • Maan kasvukunnon hoitoa Ylieskolan tilalla
 • Täydennyssalaojituksin kuivatus kuntoon kaivinkoneen salaoja-auralla: Ylieskolan tila
 • Ongelmalohkon kunnostamisen kokemuksia savimaalla: Hyssälän tila
 • Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä, OSMOn loppuseminaarin esitykset Liedossa 12.12.2019
 • Työkalu: Kasvukunnon hoitosuunnitelma -lomake
 • Työkalu: Kasvukunnon hoitosuunnitelman priorisointiin
 • Maan rakenteen hoito: Osa 1. Kuivatussuunnitelma ongelmalohkolle
 • Maan rakenteen hoito: Osa 2. Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma
 • Kokemuksia täydennysojituksista ja kasvukunnon hoidosta Köönikkälän tilalla
 • Suorakylvössä olleen lohkon kunnostus syysviljalle sopivaksi
 • Maan kasvukunnon hoitoa Ala-Erkkilän tilalla
 • Paremmilla renkailla vältetään maan tiivistyminen
 • Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoidet yhteistyöllä -seminaarin esitykset Ilmajoella 27.11.2019
 • Kemiallinen viljavuus ja sen hoito - Osat 1 - 3
 • Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon
 • Joustopiikkiäkeestä kevytkultivaattori ja monitoimiäes
 • Terranimo käyttöohjeet suomeksi – renkaiden ja tiivistymisriskien vertailuun
 • Maan kasvukunnon hoitoa Saarimaan tilalla
 • Maan kasvukunnon hoitoa Verkatakkilan tilalla
 • Kivijauheiden hyödyntäminen lannan ravinteiden kierrätyksessä
 • Edelläkävijäviljelijä Gabe Brown kertoo maata tervehdyttävästä viljelystä
 • Tietokortti: Kipsi on hyvä maanparannusaine, joka ei sovellu kaikille lohkoille
 • Raportti: Kipsi hyvä maanparannusaine, mutta ei sovellu kaikille lohkoille
 • Maan kasvukunnon hoitoa viljelijöiden ja tutkimuksen yhteistyöllä
 • Raportti: Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään?
 • Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään?
 • Kuivatus kuntoon – Mutta millaisella salaojituksella? -kurssiaineistot Ilmajoki ja Loimaa 2018
 • Raportti: Kationinvaihtokapasiteetin määritys monipuolistaa viljavuustutkimuksen hyödyntämistä
 • Kationinvaihtokapasiteetti-laskurilla parempi hyöty viljavuustutkimuksesta
 • Fosforin käyttökelpoisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen parantamalla maan kasvukuntoa – kokemuksia 24 tutkimuslohkolta
 • Rodale-instituutin pitkäaikaistutkimus: Luomussa kasvukunto parantunut ja päästöt vähentyneet
 • Renkaat keskeisessä roolissa maataloudessa
 • Maan rakenne, tiivistyminen ja muokkaus -kurssin aineistot (videot ja diat)
 • Työkalupakista suunnittelutyökalut ja materiaalit maan kasvukunnon hoitoon
 • Miksei pelto kasva? OSMOn tulokset esillä NJF-kongressissa
 • OSMO – a collaborative network testing knowledge and tools for resource-efficient soil health management
 • Maan kasvukuntoa, kierrätyslannoitteita, yhdessä oppimista – ravinteiden kierrätys edistyy maaseutuohjelman tuella
 • Tutkija: Maan tiivistymistä pyrittävä välttämään
 • Esittelyvideo: Osaamista maan kasvukunnon hoitoon - OSMOssa maaperätieto jalostuu käytännön osaamiseksi
 • Juuristotietopaketti: Juuret maan rakenteen parantajina  (Myllys Merja, Gustafsson Markus, Koppelmäki Kari, Känkänen Harri, Palojärvi, Ansa, Alakukku, Laura. Uudenmaan ELY-keskus 1/2015)