Luomuviljely suosii monimuotoista kasvillisuutta ja eläimistöä

Luomutiloilla elää keskimäärin 30 % enemmän lajeja ja 50 % enemmän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien yksilöitä. Tämä käy selville Ruotsin maatalousyliopiston kolmen tutkijan tekemästä laajasta kirjallisuustutkimuksesta, joka julkaistiin Journal of Applied Ecology-tiedelehdessä.

Tutkimus osoittaa myös, että eri eliöryhmät menestyvät hyvin eri tavoin luomuviljelyssä. Eniten hyötyvät linnut, petohyönteiset ja kasvit. Kasvinsyöjähyönteisten yleisyydessä ei ollut merkitseviä eroja.  Vaihtelu oli kuitenkin suurta myös luomumenetelmien sisällä.  16 prosentissa tapauksia luomulla oli negatiivinen vaikutus lajien runsauteen.

Tärkeimpiä syitä luomuviljelyn monimuotoisuutta ylläpitävään vaikutukseen on se, että luomuviljelyssä käytetään monipuolisempaa viljelykiertoa eikä käytetä kemiallisia torjunta-aineita.

Suurin hyöty luomuviljelystä saadaan laajoilla peltokasvien viljelyaukeilla. Pienten peltolohkojen alueilla erot ovat pienempiä.

Lähde:
Bengtsson, J., Ahnström, J. and Weibull, A.-C. 2005. The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. Journal of Applied Ecology Vol 42 Issue 2 Page 261 – April 2005.

Teksti: Jukka Rajala