Luomun kehittäminen on ilmastonsuojelua

26.2.2007

Luomumaatalous on edullista kasvihuoneilmiön torjumisessa. Mitä kestävämmin elintarvikkeita tuotetaan sitä edullisempi vaikutus saadaan ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Luomumaatalous on edelläkävijöitä kestävämpien menetelmien kehittämisessä elintarvikehuoltoon.

Näin todettiin luomututkimuslaitos FIBL:n järjetämässä ”Ilmastonmuutos ja luomumaatalous” –seminaarissa, joka pidettiin Biofach2007- luomumessujen yhteydessä helmikuussa Saksassa.

Urs Niggli FIBL:stä vaatiikin luomumaatalouden kehittämistä sekä trooppisissa, subtrooppisissa että myös pohjoisen lauhkeilla vyöhykkeillä. Näin voitaisiin maataloudessa ja elintarvikkeiden tuotannossa suojella ja tehostaa luonnonvarojen käyttöä, siirtyä kierrättävämpään kauppaan sekä parempaan omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen fossiilisista energialähteistä.

Luomuviljelyssä typpilannoitus hoidetaan biologisen typensidonnan ja eloperäisten ainesten kierrätyksen avulla. Näin voidaan säästää hehtaaria ja vuotta kohti 50-150 kg väkilannoitetyppeä, joka valmistetaan käyttäen uusiutumattomia energialähteitä.

Vä­ki­lan­noi­tus ku­lut­taa pal­jon ener­gi­aa

Englantilaistutkimuksen mukaan Britanniassa käytetään noin 17 000 litraa fossiilisia polttoaineita 100 peltohehtaaria kohti väkilannoitteiden valmistamiseen. Maailmanlaajuisesti nykyisin käytetään noin 90 miljardia tonnia öljyä tai maakaasua väkilannoitetypen valmistamiseen. Se tuottaa 250 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä.

Luo­mus­sa pel­lis­ta hii­li­nie­lu­ja

Luomumaataloudessa parannetaan maan viljavuutta ja kohotetaan maan multavuutta pehmein menetelmin. Näin kasvihuoneilmiötä lisäävää hiilidioksidia sidotaan maaperään. Pitkäaikaiset sveitsiläistutkimukset osoittavat, että luomuviljelyssä maahan sitoutuu 12-15 % tavanomaista viljelyä enemmän hiiltä. Aiheesta seminaarissa esitelmöi FIBL:n tutkija Andreas Fliessbach. Hehtaari kohti maahan sitoutuu luomuviljelyssä vuosittain 575-700 kg enemmän hiilidioksidia kuin tavanomaisessa viljelyssä. Sveitsiläistulos on hyvin samansuuntainen kuin vastaavat tutkimustulokset Itävallasta ja Saksasta.

Luomumaatalous on ilmastolle edullista, koska se säästää fossiilisia energialähteitä pidättymällä keinolannoitteiden käytöstä ja koska se lisää hiilen varastoitumista maaperään. Luomumaatalous on siten todellista Win-Win-strategiaa.

Mul­ta­vuu­den hoi­to hel­pot­taa so­peu­tu­mis­ta

Merkittävää on myös, että multavammat maat sopeutuvat paremmin ilmastonmuutokseen. Ne varastoivat enemmän vettä, ja kestävät paremmin kuivia kausia. Maan kohonnut veden varastointikyky vähentää myös suurten sademäärin haittoja vähentämällä jokien tulvimista ja eroosiota.

Maa­ta­lous mu­kaan pääs­tö­kaup­paan

Jan Verhagen Wageningenin yliopistosta Hollannista tutkii sitä mahdollisuutta, että maatalous voitaisiin sisällyttää kansainväliseen ilmastosopimukseen Kioton sopimuksen jälkeen. Sopivalla päästöjen huomioonottamisella voitaisiin siten edistää luomumaataloutta.

FIBL valmisteleekin laajaa kansainvälistä ensisijaisesti trooppisten maiden maatalouden kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen tähtäävää tutkimushanketta. Tarkoitus on myös kehittää sopivia kansainvälisiä menetelmiä edistää luomumaataloutta kasvihuoneilmiön ehkäisemiseksi.

Lisätietoja Ilmastonmuutos ja luomumaatalous -seminaarista

Teksti: Jukka Rajala