Luo­mu­vil­je­lyl­lä sama sato vä­hem­mäl­lä ener­gial­la

19.8.2005

Luomuviljely tuottaa pitkällä tähtäimellä suunnilleen saman sadon kuin tavanomainenkin – tosin 30 % pienemmällä energiapanoksella. Tämä ilmenee pitkäaikaisesta tutkimuksesta, joka on tehty Cornellin yliopistossa USA:n itärannikolla.

Myös veden käyttö oli pienempi, osoittavat 22 vuoden aikana saadut tutkimustulokset. Kemiallisia torjunta-aineita ei käytetty lainkaan ja maan viljavuus säilyi parempana.

Luomuviljelyssä sadot olivat alempia vain viitenä ensimmäisenä koevuotena. Sen jälkeen luomun satotaso alkoi selvästi nousta. Erityisesti kuivina vuosina luomuviljelyssä sadot olivat tavanomaista korkeampia.

”Luomuviljely ei vain säästä fossiilista energiaa, vaan maa säilyttää kosteutta paremmin”, sanoo tutkimusta johtanut professori David Pimentel, ekologian ja maatalouden professori Cornellin yliopistosta, New Yorkin osavaltiosta. Eroosio oli luomukoejäsenissä huomattavasti vähäisempi.

Tutkimuksessa verrattiin tavanomaista maatilaa, joka käytti suositusten mukaan väkilannoitteita ja kemiallisia torjunta-aineita, luomukarjatilaan (jossa käytettiin lantaa) ja luomuviherlannoitustilaan. Tiloilla viljeltiin maissia ja soijaa sekä syysvehnää.

Tutkimuksessa seurattiin satotasojen ohella maan viljavuuden kehittymistä, energiatehokkuutta ja maan eloperäisen aineen muutoksia sekä typpitaloutta.

Tutkimukseen osallistui tutkijoita myös Rodale-instituutista, USA:n maatalousministeriön tutkimuslaitoksesta ja Marylandin yliopistosta.

Tutkimus on julkaistu tiedelehti BioScience-lehden heinäkuun numerossa (Vol 55:7). Tutkimus koskee Rodale-instituutin Pennsylvanian osavaltiossa sijaitsevaa viljelyjärjestelmäkoetta, joka on vanhin luomuviljelyä ja tavanomaista viljelyä vertaileva tutkimus USA:ssa.

Artikkeli: Pimentel ym. 2005.Environmental, Energetic, and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems. BioScience Jul 2005, Vol. 55, No. 7: 573–582

Lisää Cornellin yliopiston luomututkimustoiminnasta
http://www.news.cornell.edu/stories/July05/organic.farming.CU.ssl.html

Teksti: Jukka Rajala