Co-op Network Studies

Co-op Network Studies (CNS) on kymmenen yliopiston laajuinen yliopistoverkosto, jonka opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä verkoston yliopistojen kanssa. Vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena. Lisäksi CNS-koordinaatioyksikkö on aktiivisesti mukana kehittämässä ja tutkimassa osuustoimintaa sivuavia teemoja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Opintoja rahoittavat ja tukevat suomalaiset osuuskunnat ja keskinäiset yritykset osuustoiminnan neuvottelukunnan kautta sekä Pellervo-seura ja Helsingin yliopisto.

Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto eivät ole enää syyslukukaudesta 2020 lähtien mukana CNS-yliopistoverkostossa (helmikuussa 2020 saadun tiedon mukaan). Tämä tarkoittaa, että näiden yliopistojen opiskelijat eivät valitettavasti voi enää suorittaa CNS-opintoja elokuun 2020 jälkeen.

Osa peruskursseista on kuitenkin mahdollista suorittaa jatkossa omakustanteisina Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta.

Itä-Suomen yliopiston jatko CNS-verkostossa on vielä avoinna tällä hetkellä (27.3.20). Tiedossa ei siis ole vielä, onko Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla mahdollisuutta suorittaa CNS-kursseja elokuun 2020 jälkeen. Tiedotamme asian etenemisestä mm. näillä nettisivuillamme

Jos sinulta puuttuu vielä CNS-P1-kurssi, se on kuitenkin mahdollista suorittaa englanninkielisenä kurssina kesällä 1.6. - 12.7.2020. Linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy alta.

 

Co-op Network Studies -opinnot (CNS) ovat avoimia yliopistoverkoston ja HY:n avoimen yliopiston opiskelijoille (perusopintotason kurssit) sekä JOO-sopimuksen piiriin kuuluville muiden yliopistojen opiskelijoille. 

Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Osa kursseista voidaan suorittaa sekä suomeksi että englanniksi kirjoittaen.

Verkoston opetuksella on kiinteä yhteys yhtäältä osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimukseen ja toisaalta elinkeinoelämään. Opinnoissa huomioidaan uudenlaiset osuuskunnat ja toiminta-alat, koska niiden merkitys kasvaa yhteiskunnassa, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Kursseilla otetaan huomioon osuustoiminnan laaja kirjo ja keskinäisyys yritysmuotona. Kurssit luovat arvoa osuustoimintayrityksille, koska niillä keskustellaan yritysten kannalta ajankohtaisista ja olennaisista kysymyksistä. 

Osuustoiminnan neuvottelukunta vahvistaa verkoston toimintaa myös opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä Pellervo-seuran kanssa.

Verkoston osaaminen mahdollistaa monitieteisen opetuksen, joka palvelee monipuolisesti osuustoimintaan ja yhteisötalouteen liittyvien tietojen ja taitojen sekä arvojen ja asenteiden kehittämistä. CNS-verkoston kurssit ovat hyödyllisiä myös niille, joilla ei ole ensisijaisesti kiinnostusta osuustoimintaan ja yhteisötalouteen.

 Verkoston yliopistojen opiskelijat voivat valita maksutta sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. 

Opintokokonaisuudet koostuvat viidestä perusopintotason kurssista (kandi- ja maisteriopinnot) ja viidestä aineopintotason kurssista (maisteri- ja jatko-opinnot). Opiskelijat voivat valita sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. Aineopintojen suorittaminen edellyttää kolmen ensimmäisen perusopintotason kurssin suorittamista (Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I, Osuuskuntaoikeus I ja Osuustoiminta eri yritysmuodoissa I). Kurssit ovat viiden opintopisteen laajuisia, lukuun ottamatta Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoita, joille kurssit järjestetään kuuden opintopisteen laajuisina. 

Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt, niiden soveltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous, kolmas sektori sekä osuustoiminnalliset uudet ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan että pienosuustoiminnan näkökulmasta. Kurssien asiantuntijoina toimivat verkostoyliopistojen monitieteiset asiantuntijat ja heidän työtään verkkokursseilla tukevat Ruralian koordinaatioyksikön toimihenkilöt.

Muut kuin yliopistoverkoston opiskelijat voivat suorittaa Co-op Network Studies -perusopintotason kursseja (P1-P5 –kurssit) omakustanteisesti Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta.