Hankkeen tutkijat

Hankkeen tutkijoiden esittely
Terhi Ainiala

Terhi Ainiala on nimistöntutkija, joka tarkkailee nimiä ja niiden käyttöä. Hän toimii suomen kielen vanhempana yliopistonlehtorina sekä suomalais-ugrilaisen ja pohjoismaisen osaston johtajana. Terhi on innostunut nimien kantamista merkityksistä ja mielikuvista, ja yksi hänen suosikkinimistään on Vuosaarta tarkoittava Vuokki.

 

Pia Olsson

Pia Olsson on kansatieteilijä, joka on kaupunkietnologisissa tutkimuksissaan käsitellyt kaupunkilaisten suhdetta lähiympäristöönsä sekä paikkojen kokemuksellista merkityksellistymistä. Hän toimii kansatieteen professorina ja on menetelmällisesti erikoistunut muistitietotutkimukseen ja etnografiseen prosessiin.

Helena Schulman

Helena on Voiman paikka -hankkeen tutkimusavustaja. Hän opiskelee kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa kansatiede pääaineenaan. 

 

Yhteystiedot:

helena.schulman@helsinki.fi

+358503504311 tai 0294124972